STRONA GŁÓWNA

KOBIETY U WŁADZY
3285-316 p.n.e.

>  

nieznana z imienia etiopska arystokratka

legendarna królowa Eyleuka, Etiopia
ok. 3285-3240 lub
1468-1423

Znana także jako Dalukah. Według legendy była jednym z władców sprzed Potopu. Była następczynią króla Borsa, który rządził przez 67 lat. Ona sama panowała przez 45 lat.
 

królowa-regentka (?) Neithotep, Egipt
ok. 2980

Prawdopodobnie była potomkinią zdetronizowanych władców Sais. Została żoną faraona Aha, aby mocniej związać z nim Sais i mieszkańców Dolnego Egiptu. Po śmierci męża być może pełniła urząd regentki w imieniu faraona Atoti.
 

królowa-dziedziczka Berenib (Berner-ib), Egipt
ok. 2980

Prawdopodobnie była potomkinią i dziedziczką zdetronizowanych władców Memfis. Została żoną faraona Aha, aby mocniej związać z nim Memfis.

stela królowej Merytneith

królowa-regentka lub faraon Merytneith (Merneith), Egipt
ok. 2960

politycznie wpływowa królowa Merneit, Egipt
ok. 2910/2890

Pochodziła z Sais w Dolnym Egipcie. Była żoną faraona Dena oraz matką faraona Anedżiba i prawdopodobnie babką Semercheta. Po śmierci małżonka poparła prawdopodobnie prawo do tronu Anedżiba. Zraziła tym do siebie Semercheta, który po przejęciu władzy nakazał niszczyć inskrypcje i pamiątki po matce.
 

królowa-dziedziczka Tarset, Egipt
ok. 2890

Prawdopodobnie była potomkinią i dziedziczką zdetronizowanych władców Memfis. Została żoną faraona Anedżiba, aby mocniej związać z nim Memfis. Jej synem był faraon Semerchet.
 

królowa-regentka lub faraon Nimaathapi, Egipt
ok. 2709

 

dziedziczka królewskiego klanu Meresanch I, Egipt
ok. 2670

Była żoną faraona Huni oraz matką faraona Snofru i królowej Heteferes I.

królowa-kapłanka Ku-baba Azag-bau, Kisz (Irak)
ok. 2673-2573

 

legendarna królowa Nehasset Nais, Etiopia
ok. 2585-2145 lub
1976-1946

Według legendy panowała przez 30 lat po potopie. 

kontroler urzędników (Controller of the Affairs of the Kiltwearers) królowa Heteferes II, Egipt
ok. 2573-2500

politycznie wpływowa królowa Meresanch III, Egipt
ok. 2573-2521

politycznie wpływowa królowa Chemerernebti II, Egipt
2521-2493

Była córką faraona Chafre i królowej Chemerernebti I. Wyszła za mąż za swego brata Menkaure. Była matką księcia Chuenre oraz, być może, faraona Szepseskafa i królowej Chentkaus I.

królowa-regentka lub faraon Chentkaus I, Egipt
ok. 2477

królowa-regentka lub faraon Chentkaus II, Egipt
ok. 2453

królowa-współwładczyni Puabi, Ur (Irak)
ok. 2500

Pochodziła z trzeciej sumeryjskiej dynastii z Ur. Nie znamy imienia jej męża.
 

gubernator N.N. Markellaszi, Elam (Irak)
ok. 2459-2401

Była córką króla Dungi z Ur.
 

królowa-współwładczyni Su-bad, Ur (Irak)
ok. 2420

 

politycznie wpływowa królowa Barnamtarra, Lagasz (Irak)
ok. 2400

Była żoną króla Lugalandy z Lagasz. Zarządzała świątynią Baba w Lagasz i była aktywna w dyplomacji. Jej posiadłości obejmowały 66 1/3 hektara. Ludzie zatrudnieni w jej majątkach byli określani jako do niej należący, choć nie byli niewolnikami.
 

królowa Zugalum, Harran (pogranicze Syrii, Turcji i Iraku)
ok. 2400

 

najwyższa kapłanka Lipusza, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2389

Wnuczka króla Karam-sina z dynastii sumeryjskiej.

najwyższa kapłanka Enheduanna, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2334

królowa-regentka Iput I, Egipt
2306-2303

Była córką faraona Unisa i królowej Chenut oraz żoną faraona Tetiego I z VI dynastii. Według N.Grimala sprawowała władzę regencką wraz z Userkare w imieniu swego syna Pepiego I.

nieznana z imienia egipska arystokratka

wezyr1 Nebet, Górny Egipt
po 2306–przed 2256

 

politycznie wpływowa księżniczka Chui, Egipt
po 2306–przed 2256

Faraon Pepi I dał jej męskie tytuły "księcia" i "hrabiego". Była siostrą wezyr Nebet.

przywódczyni spisku królowa Nubunet, Egipt
po 2306–przed 2256

Była pierwszą żoną faraona Pepiego I. Stała na czele nieudanego spisku haremowego, skierowanego przeciwko faraonowi. Królowa pragnęła osadzić na tronie swego syna. Vercouter uważa, że była matką Merenre I.  
 

najwyższa kapłanka Enmenanna, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2254-2218

Córka sumeryjskiego wysokiego kapłana Naram-sina.

królowa-regentka Anchesenpepi I (Anchesmerire I), Egipt
2256-przed 2249

Była siostrą królowej Anchesenpepi II (Anchesmerire II) i wezyra Dżau oraz małżonką faraona Pepiego I. Władzę regencką sprawowała w imieniu syna Nemtiemsafa.

Anchesenpepi I

królowa-regentka Anchesenpepi II (Anchesmerire II), Egipt
2249-przed 2185

Była siostrą królowej Anchesenpepi I (Anchesmerire I) i wezyra Dżau oraz małżonką faraona Pepiego I. Władzę regencką sprawowała w imieniu syna Pepiego II.
 

N.N. dziedziczka nomu Thinis, Egipt
XXIII/XXII w.

Była żoną Ibi, nomarchy Thinis (na mocy praw żony) i wezyra Górnego Egiptu.
 

królowa Neitikret (Nitokris), Egipt
2184-2183

 

najwyższa kapłanka Nannepadda, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2168-2154

Córka króla Ensi Ur-Baba z Lagasz.
 

najwyższa kapłanka Nannepadda, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2168-2154

Córka króla Ensi Ur-Baba z Lagasz.
 

nomarchini-regentka Sitré, nom Assiut (Egipt)
ok. 2134

Rządziła w imieniu syna.
 

politycznie wpływowa królowa Neferukauit I, Egipt
2105-2057 lub
2065-2016 lub 2118-2069

Była żoną faraona Antefa II i matką faraona Antefa III. Płyta urzędnika Reduchnum z Dendery twierdzi, że królowa ulepszyła system administracyjny w Górnym Egipcie.
 

politycznie wpływowa królowa Shulgi-shimti, Ur (Irak)
ok. 2094-2047

Była żoną króla Shulgi z trzeciej dynastii z Ur. Miała olbrzymi wpływ na sprawy gospodarcze.
 

nomarchini Nebt, nomy Elefantyna i Asuan (Egipt)
XXI w.

Była żoną matką królowej Neferukauit II, żony faraona Mentuhotepa II, i mecenaską nauki i sztuki. Po jej śmierci oba nomy odziedziczyła córka.
 

najwyższa kapłanka Ennirzianna, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2089-2041

Córka Silgi.
 

najwyższa kapłanka N.N., świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 2023-1999

Córka króla Ibbi-sina z Ur.
 

najwyższa kapłanka N.N. i władczyni Isin (Irak)
ok. 2025-2001

Córka króla Isbi-Irra z Larsy, wrogiego królestwa.
 

królowa Borsa, Etiopia
2013-1946

Po niej miały panować królowe: Eyleuka (1468-1423), Nehasset Nais (1976-1946) i Kasiopo (1883-1864).
 

królowa-nomarchini Neferukauit II, nomy Elefantyna i Asuan (Egipt)
ok. 2008

Była córką księżniczki Nebt, nomarchini Elefantyny i Asuanu. Po jej śmierci odziedziczyła oba nomy. Także była mecenaską sztuki i nauki. Jej mężem był faraon Mentuhotep II.
 

N.N. dziedziczka nomu Szakala, Egipt
XX w.

Była żoną Chnumhotepa II, nomarchy Oryks, i matką Nachta, który odziedziczył jej nom.
 

królowa Kasiopo, Kusz (Sudan) lub Etiopia
ok. 1875-1856 lub
1883-1864

 

najwyższa kapłanka En-an-e-du, świątynia boga Księżyca (Wanna) w Ur (Irak)
ok. 1834-1823

Córka sumeryjskiego króla Warad-sina z Larsy.
 

władczyni N.N. Elamu (Mezopotamia)
ok. 1800

Siostra Silhalli.
 

politycznie wpływowa królowa Sabitu, Mari (Mezopotamia)
ok. 1800

Znana także jako Szibitu. Była regentką w imieniu swojego męża, króla Zimri-lima, podczas jego licznych wojen.
 

burmistrzyni Kirum, Ilansura (Mezopotamia)
ok. 1790-1745

Była jedną z wielu córek króla Zimri-lima z Mari. Ten wydał ją za mąż za Khaya-sumu, władcę miasta Ilansura i mianował ją tam burmistrzynią. Nie tylko zarządzała tym terytorium, ale także była doradczynią polityczną ojca. To nie podobało się jej mężowi, który wziął sobie za żonę jej siostrę, Shimatum. Wytworzyła się niezdrowa rywalizacja i Kirum wróciła do ojca.
 

być może następczyni tronu księżniczka Neferuptah, Egipt
przed 1798/1797 p.n.e.

Była córką faraona Amenemhata III oraz siostrą faraona Amenemhata IV i faraonki Sobekneferure (Nefrusobek). W książce "70 wielkich tajemnic starożytnego Egiptu" pod redakcją Billa Manley'a możemy przeczytać (s. 113), że "Amenemhat III rozważał, czy po swej śmierci nie przekazać tronu kobiecie. Dziedziczką miała zostać Neferuptah - jej imię obwiedziono kartuszem (coś, co do tej pory zastrzeżone było wyłącznie dla królów) i obdarzono ją tytułami zwyczajowo należnymi królewskiej żonie, pomimo, że Neferuptah naprawdę nigdy nie poślubiła króla. Po śmierci jej ciało najpierw złożono w komorze grobowej jej ojca, a następnie pochowano w jej własnej piramidzie, około 2 km dalej. Nigdy wcześniej nic podobnego się nie wydarzyło."

faraon Sobekneferure (Nefrusobek), Egipt
1782-1778

politycznie wpływowa królowa Tetiszeri, Egipt
1548-przed 1508

 

współwładczyni-tawananna Harapszeki, Królestwo Hetytów
ok. 1590-?

Była żoną króla Hantiliego I. Królowe hetyckie (tawananny) były praktycznie równymi współuczestniczkami władzy swych mężów. Osobiście przyjmowały kopie porozumień międzynarodowych. 

królowa i Boska Małżonka Amona (tytuł prawdopodobnie otrzymany pośmiertnie) Ahhotep I, Egipt

politycznie wpływowa
1545-1518/1512
regentka
1534-przed 1518/1512

królowa Ahmose Nefertari, Egipt

politycznie wpływowa
1534-1484

regentka
1508-przed 1484

królowa i Boska Małżonka Amona (tytuł prawdopodobnie otrzymany pośmiertnie) Ahmose-Sitkamose, Egipt
ok. 1534

Była córką faraona Kamose i drugą żoną-siostrą faraona Ahmose. 

Boska Małżonka Amona Sit-ir-bau, Egipt
ok. 1534

Członkini rodziny królewskiej z 17. lub 18. dynastii. Nosiła też tytuł "Pani Dwóch Krajów".

Boska Małżonka Amona Ta-khered-qa, Egipt
ok. 1534

Członkini rodziny królewskiej z 17. lub 18. dynastii. Nosiła też tytuł "Pani Dwóch Krajów".
 

królowa i Boska Małżonka Amona Meritamon, Egipt
ok. 1504

Była córką królowej Ahmose Nefertari i faraona Ahmose. Jej bratem-małżonkiem był faraon Amenhotep I. Nosiła tytuły:Córki Króla, Siostry Króla, Wielkiej Małżonki Królewskiej i Boskiej Małżonki Amona. Prawdopodobnie nie miała żadnego potomstwa.
 

Boska Małżonka Amona Ahmes-Sitamon, Egipt
ok. 1504

Była córką królowej Ahmose Nefertari i faraona Ahmose.
 

politycznie wpływowa królowa Senisonbe, Egipt
ok. 1504

Była matką faraona Totmesa I.

królowa-współwładczyni Jopes Kassjopeja, Jaffa (Izrael)
ok.
1472

Rządziła wraz z królem Cepheusem.

faraon i Boska Małżonka Amona Hatszepsut I Wielka, Egipt
1466-1444

Boska Małżonka Amona i możliwa następczyni tronu księżniczka Neferure, Egipt
1466- przed 1444 r.

Boska Małżonka Amona (tytuł prawdopodobnie otrzymany pośmiertnie) Isis, Egipt
ok. 1444

Była drugorzędną żoną faraona Totmesa II i matką faraona Totmesa III.
 

królowa i Boska Małżonka Amona Satiah, Egipt
ok. 1444

Była córką królewskiej piastunki Ipu i, być może, wysokiego urzędnika Ahmose Pen-Nekhebeta. Była pierwszą żoną faraona Totmesa III. Być może jej synem był książę Amenemhat. Zmarła w trakcie panowania swego męża. Jej następczynią na stanowisku Wielkiej Małżonki Królewskiej i Boskiej Małżonki Amona została Hatszepsut II Meritre.
 

Boska Małżonka (Adoratorka) Amona Huy, Egipt
ok. 1444

Była matką królowej Hatszepsut II Meritre.

królowa i Boska Małżonka Amona Hatszepsut II Meritre, Egipt
po ok. 1444

królowa-współwładczyni Itey, Punt
ok. 1457

Rządziła krainą Punt wraz z swym mężem Parahu. Być może była także jego następczynią.

 

królowa i Boska Małżonka Amona Ahmes-Meritamon, Egipt
ok. 1413

Była córką faraona Totmesa III i królowej Hatszepsut II Meritre oraz siostrą-małżonką faraona Amenhotepa II. Nosiła tytuły:Córki Króla, Siostry Króla, Wielkiej Małżonki Królewskiej i Boskiej Małżonki Amona.
 

współwładczyni-tawananna Asmunikal, Królestwo Hetytów (Turcja)
1410-1386

Była żoną króla Arnuwandy I (panował w latach 1410-1386).
 

królowa Mumazes Moso, Etiopia
przed 1400 lub
1668-1664

Panowała przez 4 lata jako sukcesorka swego ojca, króla Tsawente Benu.
 

królowa Aruas, Etiopia
przed 1400 lub
1664

Panowała przez 7 miesięcy jako sukcesorka swej matki, królowej Mumazes Moso.

królowa-regentka i Boska Małżonka Amona Tia, Egipt
1388-przed 1378

Była drugorzędną żoną faraona Amenhotepa II. Rządy regenckie sprawowała w imieniu syna, faraona Totmesa IV. 

królowa-regentka Mutemwija, Egipt
1378-przed 1339

Istnieje pogląd, ostatnio podważany przez większość badaczy, że była ona córką króla Mitanni Artatamasa I. Była jedną z podrzędnych żon faraona Totmesa IV. Rządy regenckie sprawowała w imieniu syna, faraona Amenhotepa III.
 

Boska Małżonka (Adoratorka) Amona Maetka, Egipt
ok. 1378 (za panowania Amenhotepa III)

Była żoną Seneny, Głównego Złotnika Amona.

Boska Małżonka Amona N.N., Egipt
ok. 1378 (za panowania Amenhotepa III)

Posiadała tytuły Boskiej Małżonki i Boskiej Ręki.
 

Boska Małżonka Amona ...Mut..., Egipt
ok. 1378 (za panowania Amenhotepa III)

Jest także identyfikowana z królową Mutemwiją, królową Mutnodżmet (patrz 1307-1292), Mut-tują lub Nefertari.

politycznie wpływowa królowa Teje, Egipt
1378-ok. 1326

 

królowa Helena, Etiopia
ok. 1358-1104
lub 1351-1340

Panowała przez 11 lat.

król Belit-neszeti, Bet-Szemesz (Izrael)
ok. 1350 p.n.e.

politycznie wpływowa królowa Napir Asu, Elam (Iran)
1350-1300

Żona króla Untasz-Napirasza.

królowa Nefertiti, Egipt być może faraon-koregentka (jako Anchcheperure Neferneferuaton) a na pewno politycznie wpływowa
1339-1325
być może faraon (jako Semenchkare albo Anchcheperure Neferneferuaton po śmierci Amenhotepa IV Echnatona)
1325-1320 lub 1335-1332
być może faraon-koregentka z Semenchkarem
1325-1320 lub 1335-1332
być może faraon (jako Anchcheperure Neferneferuaton po śmierci Semenchkarego)
1320 lub 1332
być może królowa-regentka (w imieniu Tutanchamona jako Anchcheperure Neferneferuaton)
1319-1316/1315 lub 1332-1329/1328

faraon Anchcheperure Neferneferuaton, Egipt
1320 lub 1332 lub 1336-1335 (wg. chronologii Rolfa Kraussa) lub 1335–1333 (może być identyczna z Nefertiti,
Meritaton [na zdjęciu obok], Neferneferuaton Taszerit lub Kiją)

być może faraon Meritaton (jako Anchcheperure Neferneferuaton), Egipt
1320 lub 1332 lub 1336-1335 (wg. chronologii Rolfa Kraussa) lub 1335–1333

być może faraon Neferneferuaton Taszerit (jako Anchcheperure Neferneferuaton), Egipt
1320 lub 1332 lub 1335–1333

być może faraon Kija (jako Anchcheperure Neferneferuaton), Egipt
1320 lub 1332 lub 1335–1333

politycznie wpływowa królowa Anchesenpaaton (Anchesenpaamon), Egipt
1321-1307

 

 królowa Ahatmilku, Ugarit (Syria)

politycznie wpływowa
ok. 1313-ok. 1260
regentka
ok. 1260 - przed ok. 1235

politycznie wpływowa królowa Mutnodżmet, Egipt
1307-1292

Prawdopodobnie była córką faraona Ai II i Teje, młodszą siostrą królowej Nefertiti i siostrzenicą królowej Teje. Była ona drugą żoną faraona Horemheba. Podobnie jak jej siostra, okazała się silną królową. Posąg koronacyjny Horemheba przedstawia ją siedzącą obok męża, równą mu wzrostem. W scenie umieszczonej na boku tronu widzimy ją jako skrzydlatego sfinksa noszącego na głowie płaską u góry koronę, związaną z Tefnut. Sprawowała funkcję Boskiej Małżonki Amona. Zmarła w wieku 35-40 lat w 14. lub 15. roku panowania swego męża, prawdopodobnie podczas porodu.
 

królowa Ninurmahmes, Ayalon (Israel)
ok. 1300

 

królowa i Boska Małżonka Amona Sitre lub Tia-Sitre, Egipt
ok. 1292

Była żoną faraona Ramzesa I i matką faraona Setiego I. Dowodziła wojskami.
 

królowa i Boska Małżonka Amona Tuja, Egipt
ok. 1290

Była córką Raji, porucznika straży, i jego żony Tuji lub Ui. Jej mężem był faraon Seti I. Ich dziećmi byli: faraon Ramzes II, księżniczka Tia i Henutmire.

politycznie wpływowa królowa i Boska Małżonka Amona Nefertari, Egipt
1279-1255/1249

politycznie wpływowa królowa Merytamon i Boska Małżonka Amona, Egipt
ok. 1279

Była córką i żoną faraona Ramzesa II. Jej matką była królowa Nefertari Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu. 
 

politycznie wpływowa królowa Bint-Anath (ok. 1282 - 1210 p.n.e.), Egipt
ok. 1279

Była najstarszą córką i żoną faraona Ramzesa II. Jej matką była królowa Isitnofret. Nosiła tytuły "Córki Króla", "Wielkiej Małżonki Króla" i "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu. Pewne jest, że posiadała znaczne wpływy na dworze.

 

politycznie wpływowa królowa Nebettaui, Egipt
ok. 1279

Była córką i żoną faraona Ramzesa II. Jej matką była królowa Nefertari. Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu. 

Puduhepa, Królestwo Hetytów (Turcja)

współwładczyni-tawananna
1264/1263-1234/1233
regentka
1234/1233-przed 1215/1214

 

królowa Tharriyelli, Ugarit (Syria)

politycznie wpływowa
ok. 1235- ok. 1200
być może regentka
ok. 1200

 

legendarna królowa Camilla, Lacjum (Wielka Brytania)
ok. 1200

Przywódczyni jednego z plemion brytyjskich.

królowa Fu Hao, królestwo Szang (prowincja Hunan w Chinach)
ok. 1199 lub ok. 1280

Była żoną króla Wu Dinga. Ich główna siedziba znajdowała się w mieście Yin. Sprawowała ważne funkcje polityczne i religijne. Dotyczący królowej tekst wyroczni wyryty na pancerzu żółwia głosił, że kilka razy dowodziła ona wojskami. W jednej z tych kampanii stała na czele 13 000. oddziałów. Zarządzała swoimi posiadłościami.

faraon i Boska Małżonka Amona Tausert, Egipt
1195-1188

 

królowa i Boska Małżonka Amona Iset Ta-Hemdjert (Isis Ta-Hemdjert), Egipt
ok. 1187-ok. 1142

Jej matka Hemdjert (Habadjilat lub Hebnerdjent) była Syryjką. Iset (Isis) była żoną faraona Ramzesa III i matką faraonów Ramzesa Ramzesa IV i Ramzesa VI. Jej następczynią na stanowisku Boskiej Małżonki Amona została wnuczka, księżniczka Iset.
 

królowa i Boska Małżonka Amona Tentipet, Egipt
ok. 1156

Jej ojcem prawdopodobnie był faraon Ramzes III. Ona sama była żoną faraona Ramzesa IV i matką faraona Ramzesa V.

prorokini i Sędzia Debora, plemię Efraimitów (Izrael)
XII/XI w.

 

Boska Małżonka (Adoratorka) Amona księżniczka Isis, Egipt
po 1142-po 1124

Córka faraona Ramzesa VI i królowej Nubchesbed. Była ostatnią ramessydzką księżniczką piastującą urząd Boskiej Małżonki Amona.

politycznie wpływowa królowa i Boska Małżonka Amona Titi, Egipt
około 1109

Była prawdopodobnie córką lub synową Ramzesa IX i żoną faraona Ramzesa X z 21-ej dynastii. Nosiła tytuł "Pani Obydwu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu.
 

politycznie wpływowa królowa Nedżemet, Egipt
1080-przed 1032

Była córką arcykapłana Amona Pianchiego i Hereret oraz żoną Herhora, pierwszego proroka Amona i władcy Górnego Egiptu.
 

politycznie wpływowa królowa Duat-Hathor Hennutaui, Egipt
około 1070

Córka faraona Smendesa i Tentamun. Była żoną faraona Pinedżema I i matką księżniczki Maatkare Mutemhet. Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu.

Boska Małżonka Amona księżniczka Maatkare Mutemhet, Egipt
1070-przed 1032

Była córką arcykapłana Amona i faraona Pinedżema I oraz królowej Henuttaui. Jako Boska Małżonka Amona posiadała także tytuł "Władczyni Obu Krajów". 
 

Boska Małżonka Amona królowa Isetemcheb III, Egipt
1045-992

Była córką faraona Psusennesa I i królowej Wiai oraz żoną arcykapłana Amona i władcy Górnego Egiptu Mencheperre. Jej dziećmi byli: królowa Isetemcheb II, faraon Pinedżem II i faraon Smendes II. Patrz: znaczenie urzędu Boskiej Małżonki Amona.

królowa Makeda (lub Bilikis), Saba (Jemen)
ok. 1000

naczelnik obcych krajów i wicekrólowa Nubii królowa Neschonsu, Egipt
990-969

politycznie wpływowa królowa Isetemcheb IV, Egipt
990-969

Córka arcykapłana Mencheperre i Isetemcheb III oraz siostra-małżonka arcykapłana Pinedżema II. Miała z nim syna Psusennesa i księżniczkę Hennutaui (późniejszą Boską Małżonkę Amona). Piastowała liczne dochodowe urzędy kapłańskie.

Boska Małżonka Amona Hennutai, Egipt
ok. 990

Była córką arcykapłana-faraona Pinedżema II i królowej Isetemcheb IV.

 

królowa-regentka Ishaq, Thama (Arabia)
981

Była asyryjskim wasalem.
 

królowa-regentka Maaka, Juda (Izrael)
911-przed 870

królowa Alakhebasken, Napata (Sudan)
ok. 900-przed 295

faktyczna współwładczyni królowa Izebel, Izrael
873-843

królowa Atalia, Juda (Izrael)
842-837

Boska Małżonka Amona Karomama-Meritmut I, Egipt
ok. 870-840

 

Boska małżonka Amona i Wysoka Kapłanka Tashaenkheper, Egipt
ok. 840

Jej pochodzenie nie jest znane. Była związana z faraonem Osorkonem III.

legendarna królowa Dydona (Elissa), Kartagina (Tunezja)
814-813

królowa-regentka Sammuramāt, Asyria
809-806

Boska Małżonka Amona (?) Taszacheper, Egipt
ok. 764

Była córką faraona Osorkona III (panował w latach 874-850). Wspominana w czasach panowania faraona Takelota III (764-757).

Boska Małżonka Amona Szapenupet I, Egipt
754-714

 

królowa Zaire, Higaz (Arabia)
ok. 745-727

Płaciła trybut królowi Asyrii Tiglatpilesarowi III.
 

królowa Zabibe, Qedar (Arabia)
ok. 738-ok. 733

Była wasalką Asyrii. Dowodziła wojskami złożonymi z dużej liczby kobiet. Jej następczynią została królowa Samsil.
 

królowa Pabatama, Meroe (Sudan)
VIII w.

Była żoną faraona Kaszty oraz matką Pianchiego, Szabaki, Abara i Amenirdis I.

Boska Małżonka Amona Amenirdis I, Egipt
740-720

 

królowa Samsil/Samsjja, Qedar (Arabia)
ok. 733/720

Płaciła trybut królom Asyrii: Tiglatpilesarowi III i jego następcy, Sargonowi II. Jej następczynią została królowa Iati'e.

królowa Iati'e, Qedar (Arabia)
ok. 730

Jej następczynią została królowa Te'el-humu.

królowa Mout, Sudan
ok. 730

Była żoną faraona Pianchiego i matką faraona Taharki. 
 

politycznie wpływowa królowa Abar, Egipt
ok. 730-716

Była córką Kaszty i siostrą-małżonką faraona Pije. Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu.
 

politycznie wpływowa królowa Qalhata, Egipt
ok. 716-702

Była żoną (i siostrą?) faraona Szabaki. Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu.

Boska Małżonka Amona Szapenupet II, Egipt
710-650

królowa Te'el-humu, Qedar (Arabia)
ok. 705-680

Jej następczynią została królowa Tabua.

królowa Nikauta Kadake I, Etiopia
ok. 705-690 lub
733-723

politycznie wpływowa królowa Naparaye, Egipt
ok. 690-664

Była córką faraona Pije oraz siostrą-małżonką faraona Taharki. Nosiła tytuł "Pani Obu Krajów". Niektórzy badacze sądzą, że świadczyło to o jej współpanowaniu.

królowa-regentka Nakija Zakutu, Asyria
680 i 669

królowa Tabua, Qedar (Arabia)
ok. 689

Ostatnia z linii 5 królowych. Jej następcą został król Kaza'el.
 

królowa Iskallabu, Arabia
ok. 680-667

Współrządziła wraz z królem Hazą. Była Asyryjką i wasalką króla Asyrii Asarhaddona, który osadził ją na tronie.

Boska Małżonka Amona i wezyr1Amenirdis II, Egipt
670-640

 

legendarna Wielka Królowa Irlandii Macha Mongruad
661-654 lub 468-461 BC lub IV/III w. p.n.e. lub 346-339

Była córką króla Aeda I.

Boska Małżonka Amona Nitokris I (Szapenupet III), Egipt
656-586

kandake Nensela, Kusz (Sudan)
ok. 600

Była matką króla Aspelty.

królowa-regentka Nechuszta, Juda (Izrael)
598-597

Była córką Elnatana z Jerozolimy, żoną króla Jojakima (608-598 p.n.e.) i matką króla Jechoniasza (598-597 p.n.e.). W czasie buntu Judei przeciw Babilonii w 597 r. p.n.e., po oblężeniu Jerozolim przez Nabuchodonozora, gdy Jechoniasz się poddał, Nechuszta była przy nim, a potem udała się wraz z synem-królem i całym dworem na wygnanie do Babilonii. Była tam, gdy Jeremiasz kierował list do wygnańców i tam najprawdopodobniej zmarła.

Anchnesneferibre, Egipt

Boska Małżonka Amona
595-525
wysoka kapłanka Amona
595-560

legendarna władczyni Adela, Friesland (Niemcy i Holandia)
590-559

 

Boska Małżonka (Adoratorka) Amona Szapenupet IV, Egipt
około 586 (istnienie dyskusyjne)

Prawdopodobnie była córką faraona Necho II i królowej Chedebnnetiretbinet. Jeśli kiedykolwiek istniała - znalazłem ją tylko w jednym źródle!

księżniczka-regentka Addagoppe, Babilon (Irak)
552

legendarna królowa Kuveni, plemię Rakszów [Jakszów] (Sri Lanka)
ok. 543

Była następczynią swego ojca. Około 543 r. wyszła za mąż za Widżaję i uczyniła go pierwszym królem Sri Lanki. Mieli dwoje dzieci. Potem została przez niego odsunięta.
 

królowa Amoasztart, Sydon (Liban)

samowładczyni
539
regentka
539-530

królowa Tamyris, plemię Massagetów (Iran)
ok. 529

królowa-regentka Pheretime, Cyrena (Salamina, Libia)
526-515

Państwem władała z Bule, gdy jej syn Archesilaos III (526-510) próbował odzyskać Cyrenę. Został zamordowany w 510 r. p.n.e. Pheretime prosiła władcę Salaminy cypryjskiej, u którego znalazła schronienie, o pomoc, a przede wszystkim o dostarczenie armii, aby mogła wrócić do Cyreny. Ten odmawiał wielokrotnie, dając jej inne prezenty, aż wreszcie posłał jej wrzeciono ze złota i kądziel z wełną i powiedział jej, że kobietom daje tylko takie podarunki, a nie wojska. Zemstę pomógł jej wymierzyć władca Egiptu.

Boska Małżonka Amona Nitokris II, Egipt
525

politycznie wpływowa Phaidyme, Persja (Iran)
521

Była córką perskiego arystokraty Otanesa i żoną Bardiji (Smerdisa), młodszego brata króla Persji Kambyzesa, zamordowanego przed 525 r. p.n.e. W 521 r. p.n.e. była jedną z siedmiu konspiratorów, którzy pomogli Dariuszowi I Wielkiemu zdobyć tron Persji.

politycznie wpływowa królowa Atossa, Persja (Iran)
521-482

polityczna doradczyni królowa Gorgo, Sparta (Grecja)
ok. 520-ok. 480

Według Herodota była polityczną doradczynią swego ojca Kleomenesa I i męża, Leonidasa I. Z tym ostatnim miała syna Pleistarchusa, przyszłego króla Sparty.

legendarna królowa Hypsipyle, Lemnos (Grecja)
ok. 512

politycznie wpływowa królowa Artystone, Persja (Iran)
ok. 510-480

Była córką króla Persji Cyrusa Wielkiego i jego żony Cassadane. Była ulubioną żoną kolejnego władcy Persji, Dariusza I Wielkiego. Z tego związku pochodzili synowie Arsames i Gobryas oraz córka Artazostre (lub Artozostre). Była bardzo bogata i dysponowała własną administracją.

wojownicza poetka Telesilla, Argos (Grecja)
ok. 510

Poetka liryczna z Argos, która na czele kobiet argiwskich odparła najazd lacedemońskiego króla Kleomenesa, za co postawiono jej pomnik. Jej pieśni wojenne miały pobudzać odwagę argiwskiego Tyrteja. Z jej hymnów zachowało się bardzo niewiele.
 

legendarna królowa Myrine, plemię libijskich amazonek w Afryce północnej
VI w. p.n.e.

politycznie wpływowa kobieta interesu Irdabama, Persja (Iran)
ok. 490

W czasach Kserksesa I była właścicielką ziemską odnoszącą sukcesy w produkcji wina i zbiorach ziarna. Dysponowała własną pieczęcią, co oznaczało wielki prestiż i władzę.

królowa Artemizja I, Karia, Halikarnas i Kos (Turcja)
?-480-?

nieznana perska królowa

politycznie wpływowa królowa Amestris, Persja (Iran)
ok. 445

politycznie wpływowa Aspazja z Miletu, Ateny (Grecja)
ok. 445-410

politycznie wpływowa królowa Parysatis, Persja (Iran)
424-395

współwładczyni królowa Epyaxa, Cylicja (Turcja)
?-401-?

Była żoną króla Syennesisa III. W 401 r. odwiedziła króla Persji Cyrusa Młodszego, który w owym czasie walczył o władzę. Dała mu wtedy dużą sumę pieniędzy na wojsko. Ksenofont sugeruje, że byli kochankami. 

królowa Batnoam, Byblos (Liban)
ok. 400

legendarna królowa Opoin, plemię Scytów (Ukraina)
ok. 300

królowa Hadina Za Hadena, Etiopia
390-380 lub
365-355

legendarna królowa Macha Mong Ruadh, Irlandia
377-331

Była córką Aed Ruadh. Jej imię oznacza "Macha o rudych włosach".
 

politycznie wpływowa królowa Eurydyka I, Macedonia (Grecja)
368-365

królowa Nikaula Kandake II, Etiopia
360-350 lub
335-325

satrapka Azji Mniejszej królowa Artemizja II, Karia, Rodos i Halikarnas (Turcja)
ok. 353-350

królowa Pelekh Kandake, Meroe (Sudan)
345-332

Miała syna z Aleksandrem Wielkim, królem Macedonii.

królowa Salsawi Akawsis Kandake III, Etiopia
343-333 lub
318-308

królowa-regentka Kleopatra Macedońska, Epir (Grecja)
334-330

satrapka Azji Mniejszej królowa Ada I, Karia (Turcja)
344-341 i 334-320

królowa Olimpias I (Grecja) współregentka Epiru
334-330
regentka Epiru
330-319
regentka Macedonii
319-316

księżniczka-regentka Barsine, Pergamon (Iran)
327-309

legendarna królowa Talestris, plemię Amazonek w regionie Themiskyra (Iran)
ok. 323

Miała spotkać się z królem Macedonii Aleksandrem Wielkim.

1wezyr - zaczerpnięte z tradycji Turcji ottomańskiej określenie szefa administracji państwowej, pierwszego (-ej) po faraonie, łączącego (-ej) funkcje "premiera" i "przewodniczącego (-ej) Sądu Najwyższego". Wezyr (egip. tajti sab czati) był(a) często również naczelnym architektem i dowódcą armii.

NASTĘPNE