WŁADCZYNIE 4500-316

Addagoppe (647-ok. 547)

Znana także jako Adda-Goppi. Była kapłanką boga słońca Sina w Haranie. Przeprowadziła się później do Babilonu, aby wprowadzić swego syna, Nabu-naida (555-39), na tron. Ten spędzał niewiele czasu w Babilonie, a rządy pozostawiał w rękach matki. W trosce o bezpieczeństwo miasta zmieniła bieg Eufratu i zwiększyła wysokość wałów na obu brzegach. Zbudowała także most dla pieszych na rzece. Wydaje się, że kiedy jej syn opuścił Babilon na rzecz Taimy w północno-wschodniej Azji, ona sprawowała rządy jako regentka w imieniu wnuka Bel-shar-usura, gdy ten przebywał poza miastem. Została pochowana w Hararze z wszystkimi honorami należnymi królowej. Pisał o niej historyk Herodot, ale błędnie nazywał ją Nitokris. Także błędnie napisał, że była ona żoną Labynetusa, króla Asyrii. Historycy uważają dziś, że w chwili śmierci miała 104 lata. Po jej śmierci Nabu-naid mianował jej córkę (i swą siostrę) na wysoką kapłankę boga słońca Sina w Haranie.