SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
WŁADCZYNIE 4500-316

egipska kobieta

Nebet

Na stanowisko wezyra (premiera i przewodniczącej Sądu Najwyższego) mianował ją jej zięć, faraon Pepi I. Nebet była matką jego żon, królowych Anchnesmerire I i Anchnesmerire II. Urząd wezyra (możliwe jest także, że był to, w przypadku kobiet, tylko honorowy tytuł) piastowała w okresie przed 2295 p.n.e.– po 2250 p.n.e. Inne źródła mówią, że była żoną nomarchy Koptos i babcią Pepiego I, a kolejne - że była jego matką.