WŁADCZYNIE 4500-316

Barsine (363?-309)

Urodziła się prawdopodobnie w 363 r. p.n.e. jako najstarsza córka arystokraty perskiego Artabazosa. Miała brata Pharnabazusa prawdopodobnie trochę starszego od niej. Artabazos była satrapą Frygii Hellesponckiej, jednej z prowincji w perskim Imperium Achemenidów. Barsine pobierała nauki u najlepszych nauczycieli perskich i greckich. W 358 r. p.n.e. wystąpił przeciw królowi Artakserksesowi III Ochosowi. Później Artabazos wynajął greckich najemników. Wśród nich byli dwaj bracia z Rodos: Mentor i Memnon. Relacje między nimi były tak bliskie, że w 355 r. p.n.e. satrapa ożenił się z ich siostrą, a Mentor pojął za żonę Barsine. Nie doszło jednak do konsumpcji małżeństwa, ponieważ była ona na to za młoda. W pierwszej połowie 354 r. p.n.e. perska armia zaskoczyła Artabazosa, który musiał uciekać z żonami, synem, córką i Memnonem do Pelli, stolicy Macedonii. Zaprosił go tam król Filip II. Tam też poznał jego syna Aleksandra i, być może, filozofa Arystotelesa. Mentor popłynął do Egiptu, ale potem odzyskał względy Artakserksesa. W 343 r. p.n.e. odegrał znaczącą rolę w podbiciu Egiptu. Na jego prośbę król perski odwołał z wygnania Artabazosa, Barsine i Memnona. W zamian za to uzyskał informacje o planach Filipa podboju Persji. Barsine i jej mąż spotkali się w 342 r. p.n.e. Nie cieszyli się długo swą obecnością, ponieważ ten ostatni zmarł 2 lata później. Mieli tylko jedną córkę. Prawie natychmiast wyszła za mąż za Memnona, który miał kilku synów z poprzedniego małżeństwa. W tym czasie Memnon żył w Troadzie, gdzie posiadał ziemie. Liczył na to, że zostanie głównodowodzącym armii perskiej na zachodzie, ale ani Artakserkses III, ani Artakserkses IV (338-336) i ani Dariusz III nie obdarzyli byłego rebelianta tym zaszczytem. W 334 r. p.n.e. Aleksander Macedoński najechał na Imperium Achemenidów. Memnon i jego synowie uczestniczyli w obronie, a ten ostatni objął wymarzone stanowisko. Jego żona przebywała na dworze Dariusza jako zakładniczka. Memnon zginął w 333 r. p.n.e. W 332 r. p.n.e. w ręce Aleksandra wpadł harem Dariusza wraz z Barsine. Aleksander został jej trzecim mężem. W 327 r. p.n.e. urodziła mu syna Heraklesa. W tym samym roku Aleksander pojął za żonę Roksanę, księżniczkę sogdiańską. Barsine i jej syn osiedli w Pergamonie, gdzie rządziła ona jako regentka. W 324 r. p.n.e. wydała za mąż swą córkę z pierwszego małżeństwa za Nearchosa, jednego z admirałów Aleksandra. W 309 r. p.n.e. Polyperchon próbował osadzić Heraklesa na tronie Macedonii, ale wyperswadował mu to Kasander. Barsine i Herakles zostali zamordowani. Jednak jest także możliwe, że zginęła ona wcześniej, ponieważ wymieniony wcześniej pretendent do tronu Macedonii był nazywany "fałszywym Heraklesem".