WŁADCZYNIE 4500-316

Neferure

Urodziła się przed 1466 r. p.n.e. Była córką faraona Totmesa II i faraonki Hatszepsut I Wielkiej. Jej młodszą siostrą była Meritre-Hatszepsut. Jej ojciec, Totmes II, panował przez 13 lat, ale faktyczna władza spoczywała w rękach jej matki-królowej. Po jego śmierci sprawowała ona regencję w imieniu swego pasierba, Totmesa III. Wkrótce potem Hatszepsut przejęła całkowitą władzę. Zdobyła poparcie wysokich dostojników (Senenmut, Hapuseneb, Dżehuti, Nehsi) i została pełnoprawnym faraonem (panowała w latach 1466-1444 p.n.e.).

Są badacze (np. doktor Zbigniew Szafrański z Polskiej Stacji Archeologicznej w Kairze), którzy twierdzą, że królowa chciała, aby następnym faraonem po jej śmierci została jej córka, Neferure, której dała prestiżowy urząd "Boskiej Małżonki Amona". Oto słowa dra Szafrańskiego:

"Na podstawie ornamentów ze świątyni grobowej w Deir el-Bahari, zwłaszcza w oparciu o znaleziska na trzecim tarasie tego przybytku, udało się nam odtworzyć dwie niezwykle interesujące tendencje. Z jednej strony widoczne jest, iż Hatszepsut dążyła do nieproporcjonalnego wywyższenia własnej osoby, nadając sobie coraz więcej cech boskości; z drugiej – na swym miejscu zaczynała stawiać Neferure – małoletnią córkę, której wyobrażenia poczęto rzeźbić i malować z diademem władcy na głowie i której imię – mimo że była dzieckiem – zaczęto otaczać kartuszem, co – jak wiadomo – zarezerwowane było tylko dla panujących królów. Bezsprzecznie była ona dużo bardziej eksponowana niż sama Hatszepsut, gdy była w jej wieku."

Według dra Szafrańskiego władczyni pragnęła uczynić z siebie bóstwo, natomiast jej dotychczasowe miejsce miała stopniowo zajmować jej córka. Hatszepsut wykreowała Neferure na księcia krwi, rozpowszechniając jej wizerunek jako męskiego potomka. Neferure zmarła w młodym wieku, niwecząc wszelkie plany i nadzieje matki.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Joyce Tyldesley, Hatszepsut. Kobieta faraon, Warszawa 1999.