GUBERNATORKI 2459-
WŁADCZYNIE 4500-316

Ada I

Była siostrą Mauzolosa i Artemizji II, satrapów Azji Mniejszej. satrapką króla perskiego. Rządziła wraz z swym bratem-małżonkiem Hidrieusem, a po jego śmierci (w 344 r. p.n.e.) przez trzy lata panowała samodzielnie, dopóki młodszy brat, Piksodaros (341-335), nie pozbawił jej władzy. Wycofała się do swej fortecy w Alindzie, gdzie przebywała przez kilka lat. Jej brat wydał za mąż swą córkę, Adę II, za Orontobatesa, którego później król Persji Dariusz III mianował satrapą Karii (królowie perscy uznawali za satrapów mężczyzn z dynastii Hekatomnidów, a nie kobiety z tej rodziny). Nawet po śmierci brata musiała tam pozostać. W 334 r. wyruszyła na spotkanie z Aleksandrem Wielkim. Poddała mu Alindę i adoptowała go. Aleksander pozostawił jej władzę w Alindzie, a po zdobyciu Halikarnasu mianował ją satrapą Karii. Dowództwo wojskowe na tym obszarze sprawował jeden z jego generałów, Ptolemeusz. Ada I zmarła około 320 r. p.n.e., wkrótce po śmierci swego przybranego syna.