WŁADCZYNIE 4500-316

Atalia (?-837 p.n.e.)

Królowa Judei od 843 p.n.e. Córka króla Achaba i Izebel, żona Jorama. Po śmierci swego syna Ochozjasza, Atalia wymordowała jego potomków i sama zagarnęła władzę. Ocalał jedynie jej wnuk Joas, ukryty przez ciotkę i wychowany przez kapłanów. Gdy ukończył 7 lat, został obwołany królem. Atalia, znienawidzona za okrucieństwa i propagowanie kultu Baala, została zamordowana przez straż królewską na progu Świątyni Jerozolimskiej. Historia jej życia posłużyła za tło tragedii J.B. Racine'a Atalia (1691, wydanie polskie 1859).

Źródło:
Multimedialna Encyklopedia Powszechna - edycja 2001.