WŁADCZYNIE 4500-316

Enheduanna

Córka Sargona I Wielkiego, króla Akadu (Mezopotamia).

Po zwycięskiej kampanii mającej na celu podbicie Sumeru, ok. 2334 r. p.n.e. Sargon I obsadza na najwyższą kapłankę świątyni w Ur, boga Księżyca (Wanna), swoja córkę Enheduane. Stanowisko to, od tego momentu zostaje prze kolejne 500 lat piastowane przez królewskie córki. Odgrywa poważną polityczną rola i ma duży wpływ na umocnienie i utrzymanie władzy w kraju.

Enheduana piastuje to stanowisko z odpowiedzialnością ale jest ponadto utalentowana, jest też poetką, autorką 42 krótkich hymnów i trzech długich poematów: Inninsagurra, Ninmesarra, Inninmehusa :

Pieśń o Inannie
Pieśń do świątyń Sumeru i Akkadu
Inanna i Góry Ebih

Tytuły pochodzą od pierwszych słów tekstu.

Enheduana jest pierwszym w historii pisarzem znany z imienia i pierwszym teologiem.
Wszystkie znane do tej pory teksty zostały przetłumaczone z sumeryjskiego pisma klinowego na angielski.

Hymny Enehduany odkrył archeolog Leonard Woolley w 1925 roku w czasie ekspedycji naukowej w Ur, na terenie świątyni Ningal.