WŁADCZYNIE 4500-316

Chentkaus II

Była żoną faraona Neferirkare I Kakai (panował 2463 - 2453) oraz matką faraona Neferefre (panował 2446 - 2443) oraz faraona Niuserre (panował 2443 - 2418). Jej dziwny tytuł "mw.t nsw-bi.tj nsw-bi.tj" może być przetłumaczony na dwa sposoby: "Matka Dwóch Królów Górnego i Dolnego Egiptu" lub "Matka Króla Górnego i Dolnego Egiptu" oraz "Król Górnego i Dolnego Egiptu". To drugie tłumaczenie sugeruje, że sama była faraonem. Na korzyść tego, że sprawowała władzę królewską przemawia także fakt, że w swej świątyni grobowej jest ukazywana z królewskim ureuszem na czole.