WŁADCZYNIE 4500-316

Maaka

Była córką Abiszaloma lub Uriela z Gibea oraz najukochańszą żoną króla Judy, Roboama (panował w latach 931-914 p.n.e.). Ich dziećmi byli: Abiasz (król Judy w latach 914-911 p.n.e.), Attaj, Ziza i Szelomit. Od 911 r. p.n.e., po śmierci syna Abiasza, Maaka rządziła Judą jako regentka w imieniu wnuka, Asy. Ten później pozbawił ją tytułu królowej-matki za oddawani czci bogini Aszerze.