WŁADCZYNIE 4500-316

Parysatis

Była córką króla Persji Artakserksesa I, który zginął zamordowany przez swego szambelana, i jego babilońskiej konkubiny Andrii. Na tron po nim wstąpił jej brat, Kserkses II, który został zabity po 45 dniach panowania przez swego przyrodniego brata, Secydianus. Parysatis i jej przyrodni brat-małżonek Ochos konspirowali przeciwko niemu i doprowadzili do jego upadku po 6 miesiącach. Dariusz II – takie imię przybrał Ochos – panował od 423 do 404 p.n.e., lecz faktycznym władcą była jego siostra-żona. Parysatis urodziła swojemu bratu trzynaścioro dzieci, z czego dzieciństwo przeżyło pięcioro. Doprowadziła w 408 r. p.n.e. do mianowania jej syna Cyrusa satrapą Lydii, Kapadocji i Frygii w dzisiejszej Turcji zachodniej. Gdy ten ostatni został pokonany i zabity w bitwie pod Cunaxa w 401 r. p.n.e. przez swego brata Artakserksesa II, Parystatis szybko uzyskała dominujący wpływ na tego drugiego. Zmarła ok. 395 r. p.n.e.