WŁADCZYNIE 4500-316

Szapenupet II

Boska małżonka Amona w Tebach (710-650), córka faraona Pijego i Peksater/Pekereslo, siostra faraonów Taharki i Szebitku. Od 670 r. p.n.e. dzieliła swą godność z Amenirdis II. W 655 r. p.n.e. faraon Psametych I ogłosił swoją córkę Nitokris boską małżonką Amona. Szapenupet II jako boska małżonka nosiła imię Władczyni piękna, Mut, Oko Re. Zarządcą dóbr Szapenupet był Achamenru. Na jej czasy przypada asyryjskie panowanie w Egipcie. Po wycofaniu się faraona Tanwetamaniego także z Górnego Egiptu terenem praktycznie władali Montuemhat, burmistrz Teb, oraz Szapenupet II. Pisała swe imię w kartuszu i obchodziła święta jubileuszu - jak faraon. Patrz: ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA.

Źródło:
Thomas Schneider, Leksykon faraonów, Warszawa-Kraków 2001, s. 318.