WŁADCZYNIE 4500-316

Atossa

Była córką króla perskiego Cyrusa Wielkiego z dynastii Achemenidów. Urodziła się prawdopodobnie przed 545 r. p.n.e. Była małżonką kolejno: Kambyzesa II (530-522), fałszywego Smerdisa (522) i Dariusza I Wielkiego (522-486). Z tym ostatnim miała następujące dzieci: przyszłego króla Kserksesa, Masistesa, Achemenesa i Hystaspesa. Wywierała wielki wpływ na politykę państwa, m.in. na decyzję wyprawy przeciw Grecji. Niektórzy badacze twierdzą, że zmarła ok. 515 r. p.n.e., ale Herodot mówi, że pomogła Kserksesowi w zdobyciu tronu w 486 r. p.n.e.