WŁADCZYNIE 4500-316

Nitokris II

Córka faraona Amazisa. W 525 r. p.n.e. została następczynią Anchnesneferibre na stanowisku Boskiej Małżonki Amona. W tym samym roku najechał na Egipt król Persji Kambyzes II i zniósł ten urząd.