WŁADCZYNIE 4500-316

Nakija Zakutu

Pochodziła z Babilonii. Wyniesiona od nałożnicy do królowej, nakłoniła swego małżonka, króla Asyrii Senacheriba do tego, aby wyznaczył jej syna Asarhaddona następcą tronu. Bracia przyrodni zbuntowali się i zamordowali ojca. Asarhaddon utrzymał tron dzięki pomocy matki, która sprawowała władzę jako regentka na początku jego panowania i podczas jego nieobecności. Kiedy w 669 r. p.n.e. umierał podczas wyprawy do Egiptu, Nakija mianowała następcą tronu swego ulubionego wnuka Assurbanipala, choć ten chciał być kapłanem. Także w jego imieniu sprawowała regencję.