WŁADCZYNIE 4500-316

Eurydyka I

Była córką Sirrhasa z Linkestis. Poślubiła Amyntasa III, króla Macedonii w latach 394-385 p.n.e. i 383-370 p.n.e. Z tego związku pochodzili: Perdikkas III, Filip II i Eurionoe. Jej wnukiem był Aleksander III Wielki. Królowa owdowiała w 370 r. p.n.e. W 368 r. p.n.e. nowym władcą Macedonii został jej syn Perdikkas. Regentem w imieniu młodego króla został jego szwagier Ptolemeusz z Aloros, a pewien wpływ na ster rządów powierzono również królowej-matce Eurydyce I. W 365 r. p.n.e. król objął samodzielne rządy. W 359 r. p.n.e. zginął w bitwie z Ilirami. Eurydyka I zmarła po 340 r. p.n.e.