WŁADCZYNIE 4500-316

Merytneith

Królowa Merytneith sprawowała prawdopodobnie rządy regenckie podczas niepełnoletności swojego syna i następcy, Dena (ok. 2960 p.n.e.). Są również tacy, którzy twierdzą, że była samodzielnie panującym faraonem. Była małżonką faraona Dżeta oraz córką faraona Dżera i królowej Herneith.