WŁADCZYNIE 4500-316

Neitikret (Nitokris)

Królowa znana z późniejszych przekazów na Papirusie Turyńskim i u Manethona. Była córką faraona Pepiego II i siostrą-małżonką faraona Nemtiemsafa II ( Merenre II ). Brak jest dowodów w postaci współczesnych zabytków, potwierdzających jej historyczne istnienie, ale większość historyków uznaje jej egzystencję za fakt. Legendy podawane przez Manethona należy uznać za mało prawdopodobne. Papirus Turyński przypisuje jej 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień panowania. Manethon - 12 lat a Eratostenes 6 lat (panowała w latach 2184-2183).