WŁADCZYNIE 4500-316

Amestris

Była córką Otanesa, jednego z 7 konspiratorów, którzy 22.IX.522 r. p.n.e. zabili samozwańczego króla Gautamę. Wtedy rozpoczął swe panowanie Dariusz I Wielki. W dowód wdzięczności Dariusz ożenił się z Phaedymią, córką Otanesa, a ten ostatni pojął za żonę siostrę monarchy. Z tego związku pochodziła Amestris. Kiedy Dariusz umierał w 486 r. p.n.e. Amestris musiała mieć około 30 lat. Była wtedy żoną następcy tronu, Kserksesa. Herodot opisuje ją jako krwawą despotkę. Była bardzo wpływową politycznie osobą podczas panowania męża Kserksesa I oraz syna Artakserksesa I Makrocheira (465-424). Zmarła ok. 440 r. p.n.e.