WŁADCZYNIE 4500-316

Hatszepsut I Wielka

Była córką faraona Totmesa I i królowej Ahmose. Jej innymi przyrodnimi braćmi byli Totmes II, Amenmose i Wadżmose. Następcą tronu był Totmes III, syn Totmesa II i jego konkubiny Isis. Hatszepsut jeszcze za życia swej matki otrzymała ważny tytuł "Boskiej Małżonki Amona". Było niezgodne z dotychczasową zasadą dziedziczenia tego tytułu dopiero po śmierci poprzedniczki. Po śmierci ojca następnym władcą został Totmes II, który pojął za żonę Hatszepsut. W tym związku urodziły się dwie córki: Neferure i Hatszepsut II Meritre (córectwo tej drugiej jest kwestionowane). Dostała ona teraz tytuł "Wielkiej Małżonki Królewskiej" i jednocześnie zachowała poprzedni. Totmes II panował przez 13 lat, ale faktyczna władza spoczywała w rękach królowej. Po jego śmierci sprawowała regencję w imieniu swego pasierba, Totmesa III. Mówi o tym stela umieszczona przez Ineni w jego grobowcu w Szeich Abd el Gurna:

""...Król wstąpił do nieba i połączył się z Bogami. Jego syn zajął jego miejsce jako król Obu Krajów i był władcą na tronie tego co go spłodził. Jego siostra, Boska Małżonka Hatszepsut zajmowała się sprawami kraju; ona rządziła Obojgiem Krajów, jej płacono podatki...".

Wkrótce potem Hatszepsut przejęła całkowitą władzę. Zdobyła poparcie wysokich dostojników (Senenmut, Hapuseneb, Dżehuti, Nehsi) i została pełnoprawnym faraonem (panowała w latach 1466-1444 p.n.e.). Totmes III został odsunięty od władzy, ale nadal pozostawał formalnie współregentem. Nie ma zgody co do tego, w którym roku to się stało. Opinie badaczy oscylują między 2 a 7 rokiem regencji. Za dłuższym okresem koregencji przemawia zmiana tytulatury na dzbanach z 7-go roku. Z kolei napis z Czerwonej Kaplicy Hatszepsut w Karnaku z 2-go roku panowania sugerowałby okres krótszy. Mówi on o tym, jak jak wyrocznia Amona przyznaje Hatszepsut władzę królewską. Hatszepsut nosiła królewskie imiona: imię Horusowe Bogata w siły ka; imię Nebti Zasobna w lata; imię tronowe Sprawiedliwość i żywotna siła, Re; imię własne Ta, która obejmuje Amona, pierwsza z dam. Są badacze (np. doktor Zbigniew Szafrański z Polskiej Stacji Archeologicznej w Kairze), którzy twierdzą, że królowa chciała, aby następnym faraonem po jej śmierci została jej córka, Neferure, której dała prestiżowy urząd "Boskiej Małżonki Amona". Oto słowa dra Szafrańskiego:

"Na podstawie ornamentów ze świątyni grobowej w Deir el-Bahari, zwłaszcza w oparciu o znaleziska na trzecim tarasie tego przybytku, udało się nam odtworzyć dwie niezwykle interesujące tendencje. Z jednej strony widoczne jest, iż Hatszepsut dążyła do nieproporcjonalnego wywyższenia własnej osoby, nadając sobie coraz więcej cech boskości; z drugiej – na swym miejscu zaczynała stawiać Neferure – małoletnią córkę, której wyobrażenia poczęto rzeźbić i malować z diademem władcy na głowie i której imię – mimo że była dzieckiem – zaczęto otaczać kartuszem, co – jak wiadomo – zarezerwowane było tylko dla panujących królów. Bezsprzecznie była ona dużo bardziej eksponowana niż sama Hatszepsut, gdy była w jej wieku."

Według dra Szafrańskiego władczyni pragnęła uczynić z siebie bóstwo, natomiast jej dotychczasowe miejsce miała stopniowo zajmować jej córka. Hatszepsut wykreowała Neferure na księcia krwi, rozpowszechniając jej wizerunek jako męskiego potomka. Neferure zmarła w młodym wieku, niwecząc wszelkie plany i nadzieje matki. Hatszepsut rządziła silną ręką. Podczas swego panowania zrezygnowała z prowadzenia polityki podbojów na rzecz rozwoju handlu. Wyprawy do krainy Punt (pierwsza w dziewiątym roku panowania), nawiązują do polityki okresu Średniego Państwa. Rewidowany jest pogląd o całkowicie pokojowym panowaniu Hatszepsut, gdyż, wg D.B. Redforda i W.F. Reineckego, można z całą pewnością udokumentować przynajmniej sześć kampanii wojennych lub rabunkowych do Nubii i Palestyny:

1) wyprawa wojenna przeciwko Nubijczykom z początku panowania, prowadzona przez Hatszepsut,
2) wyprawa wojenna do Syrii-Palestyny,
3) wyprawa w 12 roku panowania,
4) wyprawa na Nubię w 20 roku panowania,
5) wyprawa do Mau (w okolicy Firka) i polowanie na nosorożca (między 20 a 22 rokiem panowania),
6) zajęcie Gazy przez Totmes III pod koniec panowania Hatszepsut.

Przyczyniła się do znacznego rozwoju państwa, w 9 roku zorganizowała wielką wyprawę handlową do kraju Punt (Somalia). Kazała wznieść wiele monumentów, liczne obeliski oraz wspaniałą świątynię grobową w Deir el-Bahari budowaną przez 15 lat. Pracami nad tym arcydziełem egipskiej architektury kierował Senenmut, architekt królowej, mający znaczny wpływ zarówno na samą Hatszepsut jak i na politykę przez nią prowadzoną. W 15 roku panowania obchodziła święto Sed. Senenmut był również wychowawcą jej córki Neferure.

Po śmierci królowej jej następca usuwał ślady jej rządów wymłotkowywując kartusze i wizerunki władczyni z budowli wzniesionych przez nią. Prawdopodobnie pragnął w ten sposób legalizacji swej pozycji jako następcy Tutmozydów po uznawanym za nielegalne panowaniu Hatszepsut. Do swojego królewskiego grobowca w Dolinie Królów kazała przenieść także swego ojca Totmesa I.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Joyce Tyldesley, Hatszepsut. Kobieta faraon, Warszawa 1999.