WŁADCZYNIE 4500-316

Szapenupet I

Boska małżonka Amona w Tebach (754-14 p.n.e.?), córka faraona Osorkona III i Karoaczet. Na graffiti w Wadi Gasus, na którym Amenirdis I przypisuje się 12., a Szapenupet 19. rok panowania, chodzi tu prawdopodobnie o zestawienie 12. roku panowania Pijego (panował 747-16 p.n.e.) z 19. rokiem panowania Jupeta II (736 wg Kitchena, a wg Astona/Taylora: Rudżamona II). W momencie objęcia funkcji przyjęła imię Władczyni Obydwu Krajów, Ucieleśnienie Woli, Szapenupet Meritmut (IV). Za czasów Osorkona III, Takelota III i Szapenupet została zbudowana świątynia Ozyrysa-Pana-wieczności w Karnaku. Pije wkroczywszy na północ ustanowił drugą boską małżonką Amona w Tebach swoją siostrę Amenirdis I, obok Szapenupet. Imiona obu pojawiają się na nowo opublikowanej inskrypcji na kamiennym naczyniu obok Namilta (arcykapłana Amona). Patrz: ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA.

Źródło:
Thomas Schneider, Leksykon faraonów, Warszawa-Kraków 2001, s. 317.