WŁADCZYNIE 4500-316

Nitokris I (Szapenupet III)

Córka faraona Psametycha I i, prawdopodobnie, królowej Mehitenusechet. Ojciec osadził ją w 9. roku swego panowania (656 p.n.e.) na urzędzie Boskiej Małżonki Amona w Tebach (656-586 p.n.e.) i nakazał adoptować przez Szapenupet II i Amenirdis II. Stało się to w wyniku, jak się powszechnie sądzi, starań dyplomatycznych Psametyka I lub, zdaniem W.Helcka, na skutek interwencji zbrojnej Sematauitefnachta, księcia Herakleopolis. Patrz: ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA.