WŁADCZYNIE 4500-316

Sobekneferure (Nefrusobek)

Była córką faraona Amenemhata III oraz siostrą-małżonką faraona Amenemhata IV. Według Papirusu z Turynu panowała przez 3 lata, 10 miesięcy i 24 dni (1782-1778). U Manethona, przypisującego jej 4 lata rządów, pojawia się pod imieniem Skemiophris. Powstało ono w wyniku błędnego odczytania jej imienia własnego (<Sobeknefru> zamiast <Nefrusobek>). Nosiła następujące imiona królewskie: imię Horusowe Ukochana Re; imię Nebti Córka Potężnego; imię Złote O trwałym wcieleniu; imię tronowe Ka Sobka; imię własne Piękno Sobka (z Krokodylopolis).