WŁADCZYNIE 4500-316

Tetiszeri

Choć nie pochodziła z rodziny królewskiej, Tetiszeri była matriarchinią egipskiej rodziny królewskiej z późnej 17 i 18 dynastii. Była małżonką faraona Snachtenre Tao I (1548-1545), matką faraona Sekenenre Tao II (1545-1540) i królowej Ahhotep I oraz babką faraonów Kamose (1540-1534) oraz Ahmose (1534-1508). Była bardzo wpływową politycznie postacią w okresie 1548-przed 1508 p.n.e. Uczestniczyła w wygnaniu Hyksosów z Egiptu i przyczyniła się do ugruntowania mocnej pozycji politycznej królowych z XVIII dynastii. Jej mąż przyznał jej wiele przywilejów, którymi wcześniej nie cieszyła się żadna egipska królowa (żona króla). Była pierwszą królową, która nosiła sępią koronę, która sygnalizowała, że pozycja "Wielkiej Małżonki Króla" łączy się nierozerwalnie z władzą faraońską. Gdy jej syn powstał przeciwko Hyksosom, pomagała mu zebrać i wyposażyć oddziały wojskowe. Sekenenre Tao II został zabity w bitwie, a jego następcą został Kamose, wnuk Tetiszeri i syn poprzednika i królowej Ahhotep I. Ten również zmarł śmiercią gwałtowną i w młodym wieku, a na tronie zasiadł jego brat Ahmose, założyciel XVIII dynastii. Ten dokończył dzieło poprzedników jeśli chodzi o wygonienie Hyksosów. Tetiszeri była doradczynią polityczną męża, syna i wnuków. Jej wnuk Ahmose odnosił się z wielką atencją do "matki swojej matki". W Abydos, centrum kultu Ozyrysa, kazał wystawić dla niej kenotaf i okręg grobowy, a na ufundowanej tam kamiennej steli kazał przedstawić się dwukrotnie ze swoją babką, "którą kochał ponad wszystko".