WŁADCZYNIE 4500-316

Nefertari

Nie znamy rodziców królowej Nefertari, ale możemy przypuszczać, że była spokrewniona z rodziną królewską. Została główną małżonką faraona Ramzesa II Wielkiego. W latach 1279-1255/1249 p.n.e. była wpływową politycznie postacią na dworze królewskim. Sprawowała funkcję Boskiej Małżonki Amona. Dowodem jej znaczenia jest dedykowana jej świątynia bogini Hathor w Abu Simbel. Porównać to można jedynie z budowlą dedykowaną przez Amenhotepa III jego żonie Teje w miejscowości Sedeinga. Są wizerunki królowej Nefertari, kiedy sprawowała obrzędy religijne zazwyczaj zarezerwowane dla króla. W 1259/1258 p.n.e. Ramzes II zawarł traktat pokojowy z królem Hetytów Hattusilisem III. Nefertari podjęła zaś korespondencję dyplomatyczną z hetycką królową Puduhepą. Oto jej list do Puduhepy:

"Naptera [Nefertari], wielka królowa Egiptu, mówi do Puduhepy, wielkiej królowej Hatti, swojej siostry, co następuje:

'Wszystko u mnie, twojej siostry, jest w porządku; w moim kraju wszystko idzie dobrze. Oby wszystko u ciebie, moja siostro, szło dobrze, oby w twoim kraju wszystko szło dobrze! 
Oto przekonałam się, że ty, moja siostro, napisałaś do mnie, pytając o moją pomyślność. A także napisałaś mi, że wielki król Egiptu pozostaje teraz w pokoju ze swym bratem, wielkim królem Hatti. 
Oby Bóg Słońca (z Egiptu) i Bóg Burzy (z Hatti) przynieśli ci radość; oby Bóg Słońca sprawił, że pokój będzie dobry, i zawsze sprzyjał braterstwu wielkiego króla, króla Egiptu, z jego bratem wielkim królem Hatti. Ja także będę w przyjaźni z moją siostrą, wielką królową (Hatti), teraz i zawsze.'"

Nefertari urodziła Ramzesowi kilkoro dzieci. Zmarła po 24., a przed 30. rokiem panowania swego męża.