GUBERNATORKI 2459- 
GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
WŁADCZYNIE 4500-316

Neschonsu

Córka Smendesa II i żona arcykapłana Pinedżema II (panował w latach 990-969 p.n.e.). To jej mąż powołał ją na te wysokie urzędy naczelnika obcych krajów i wicekrólowej Nubii. Oprócz tego piastowała liczne dochodowe urzędy kapłańskie.