WŁADCZYNIE 4500-316

Anchnesneferibre

Córka Psametycha II i Tachuit (lub jego siostra a córka Necho II). Była Boską Małżonką Amona (595-525 p.n.e.) oraz wysoką kapłanką Amona (595-560 p.n.e.) w Tebach. Adoptowała ją Nitokris I. Zarządcą dóbr Anchnesneferibre byli: Szeszonk, Padineith i jego syn Szeszonk. Piastowała swój urząd aż do momentu przejęcia władzy przez Persów w 525 p.n.e. Jako swą następczynię mianowała Nitokris II. Patrz: ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA.