WŁADCZYNIE 4500-316

Tamyris

Według legendy chciał się z nią ożenić król Persji Cyrus Wielki, aby zdobyć jej część Persji, którą kontrolowała jako wódz plemienia Massagetów. Odmówiła i zgromadziła armię, aby go powstrzymać. Gdy jej syn został zabity w czasie walki, stanęła na czele wojska i odniosła zwycięstwo.