WŁADCZYNIE 4500-316

Adela

Po zamordowaniu Frany w 586 r. p.n.e. lud pragnął aby to Adela została nową Matką Ziemią, ale ona odrzuciła tę propozycję, ponieważ chciała opuścić swą cytadelę i wyjść za mąż. Tak też uczyniła. Przez następne 30 lat nie można było wybrać następnej Matki, gdyż każde państwo proponowało swą własną kandydatkę. Wiele ziem zostało utraconych na rzecz Magy'ego z Finns i Magyars, ale nie został dokonany żaden podbój. Starał się przekonać do siebie arystokrację za pomocą dzieci i łapówek - obiecywał im dziedziczne urzędy z specjalnymi przywilejami. Miało to podkopywać fundamenty społeczeństwa Frieslandu. Podczas nieoficjalnych rządów Adeli napotykamy na wzmianki o nobilach, ale znaczenie takich urzędów zmieniało się.