WŁADCZYNIE 4500-316
SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935

Amenirdis II

Boska Małżonka Amona w Tebach i druga w historii Egiptu kobieta-wezyr (670-640 p.n.e.), córka faraona Taharki i siostra nubijskiego króla Atlanersy (653-643 p.n.e.). Adoptowana przez Szapenupet II, z którą razem pełniła urząd. Zarządcą dóbr obu Boskich Małżonek Amona był Achamenru. W 656 r. faraon Psametych I wprowadził na urząd Boskiej Małżonki (od 640 r. pn.e. samodzielnie sprawowała tę funkcję) swoją córkę Nitokris I ( Szapenupet III ), żeby w ten sposób uprawomocnić swoje roszczenia do sprawowania władzy nad Górnym Egiptem. Patrz: ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA.