WŁADCZYNIE 4500-316

Tausert

Tausert była wielką królewską małżonką faraona Setiego II. Ponieważ jeszcze za życia Setiego II zmarł wyznaczony przez niego na następcę Seti-Merenptah, to po przedwczesnej śmierci Setiego II władzę po ojcu przejął jego wówczas dopiero 14-letni syn nałożnicy - Siptah. W imieniu niepełnoletniego syna regencję sprawowała jego macocha ("wielka księżna całego kraju" na steli w Bilgai); po śmierci Siptaha zaczęła liczyć lata regencji jako lata swych rządów, dlatego też Maneton (jako Thuoris) przypisał jej 7 lat panowania. Najpotężniejszym człowiekiem ówczesnej sceny politycznej [...] był "wielki podskarbi kraju", prawdopodobnie pochodzący z Syrii Baj. Jeszcze nie wyjaśniono całkiem powiązania tych obu postaci sprawujących de facto władzę, w każdym razie ich groby w Dolinie Królów są względem siebie odpowiednio usytuowane i skierowane w stronę grobu Siptaha. Wg R.Drenkhahn Baj usiłował wbrew Tausert bądź wbrew Sethnachtowi realizować swój ambitny plan sprawowania rządów królewskich, jednak  prawdopodobnie zmarł jeszcze przed Siptahem. [...] Po śmierci Siptaha Tausert przez półtora roku samodzielnie sprawowała władzę. Rządziła Egiptem (jako regentka i faraon) w latach 1195-1188 p.n.e. Sprawowała funkcję Boskiej Małżonki Amona. Nosiła imiona: imię tronowe Ukochana Amona i imię własne Silna, Ukochana przez Mut, Wybrana. Przyczyną upadku rządów Tausert był konflikt o władzę królewską z Sethnachtem, który sięgnął po władzę 10. dnia 2. miesiąca letniego w jej 8. roku rządów. O jej panowaniu wiemy niewiele. Wyruszyła osobiście lub tylko wysłała wojska na Półwysep Synajski i do Palestyny. Rozpoczęła również prace budowlane w Heliopolis i w Tebach.

Opracowano na podstawie:

1. Thomas Schneider, "Leksykon faraonów", Warszawa-Kraków 2001, s.330-331.
2. Bogusław Kwiatkowski, "Poczet faraonów", Warszawa 2002, s.487-488.