PREMIERZY

 KOBIETY-PREMIERZY

p.o. przewodniczącej Sekretariatu Ludowego (rządu) Jewhenija Bosz, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka1
17.XII.1917-09.III.1918

premier Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike,
Sri Lanka
21.VII.1960-27.III.1965
29.V.1970-23.VII.1977
14.XI.1994-10.VIII.2000

premier Indira Priyadarshini
Gandhi
, Indie
19.I.1966-24.III.1977
14.I.1980-31.X.1984 (†)

premier Golda Meir, Izrael
17.III.1969-03.VI.1974

premier Elisabeth Domitien, Republika Środkowoafrykańska
02.I.1975-07.IV.1976

premier Margaret Thatcher, Wielka Brytania
03.V.1979-22.XI.1990

premier dr Maria de Lourdes Ruivo da Silva Pintasilgo, Portugalia
01.VIII.1979-03.I.1980

premier Dame Mary Eugenia Charles, Dominika
21.VII.1980-14.VI.1995

premier Gro Harlem Brundtland, Norwegia
04.II-14.X.1981,
09.V.1986-16.X.1989,
30.XI.1990-25.X.1996

premier Milka Planinc, Jugosławia
  15.V.1982-15.V.1986

 

premier Benazir Bhutto, Pakistan
02.XII.1988-06.VIII.1990
19.X.1993-05.XI.1996 

Kazimira Danutë Prunskienë, Litwa

tymczasowa premier
11-17.III.1990
premier
17.III.1990-10.I.1991

premier Begum Khaleda Zia, Bangladesz
20.III.1991-30.III.1996,
10.X.2001-29.X.2006

premier Edith Cresson, Francja
15.V.1991-02.IV.1992

premier Hanna Suchocka, Polska
08.VII.1992-26.X.1993

premier Sylvie Kinigi, Burundi
10.VI.1993-11.II.1994

premier Tansu Çiller, Turcja
25.VI.1993-07.III.1996 

premier Kim Campbell, Kanada
25.VI.1993-05.XI.1993

 

premier Agathe Uwilingiyimana, Rwanda
17.VII.1993-07.IV.1994

premier Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Sri Lanka
 19.VIII-14.XI.1994

premier Reneta Iwanowa Indżowa, Bułgaria
17.X.1994-25.I.1995

premier Claudette Antoine Werleigh, Haiti
 07.XI.1995-27.II.1996

premier szejkini Hasina Wajed, Bangladesz
23.VI.1996-15.VII.2001 i 06.I.2009-

premier Janet Jagan, Gujana
17.III-22.XII.1997 

premier Jennifer Mary Shipley, Nowa Zelandia
08.XII.1997-10.XII.1999 

tymczasowa premier Irena Degutienė, Litwa
03-18.V.1999 i 27.X-03.XI.1999

tymczasowa premier Tuya Nyam-Osoriyon, Mongolia
22-30.VII.1999

premier Helen Elizabeth Clark, Nowa Zelandia
10.XII.1999-19.XI.2008

premier Mame Madior Boye, Senegal
03.III.2001-04.XI.2002

p.o. premiera Czang Sang, Korea Południowa
11-31.VII.2002

premier Maria das Neves Ceita Batista de Sousa, Wyspy Świętego Tomasza
i Książęca
07.X.2002-16.VII.2003
23.VII.2003-18.IX.2004

premier Anneli Jäätteenmäki, Finlandia
17.IV-18.VI.2003

premier Beatriz Merino Lucero, Peru
28.VI-15.XII.2003

premier Luísa Días Diogo, Mozambik
17.II.2004-16.I.2010

tymczasowa premier Radmila Sekerinska, Macedonia
12.V-02.VI.2004 i 18.XI-15.XII.2004

Julia Tymoszenko, Ukraina p.o. premiera
24.I-04.II.2005
premier
04.II-08.IX.2005 
i 18.XII.2007-04.III.2010

p.o. premiera Cynthia "Mother" Pratt , Bahamy
04.V-22.VI.2005

premier Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira, Wyspy
 Świętego Tomasza i Książęca
08.VI.2005-21.IV.2006

kanclerz Angela Merkel, Republika Federalna Niemiec
22.XI.2005-

premier Portia Simpson-Miller, Jamajka
30.III.2006-11.IX.2007

premier Han Miung Suk, Korea Południowa
20.IV.2006-07.III.2007

premier Zinaida Grecianîi, Mołdawia
31.III.2008-14.IX.2009

premier Michèle Duvivier Pierre-Louis, Haiti
05.IX.2008-11.XI.2009

sekretarz stanu do spraw politycznych i zagranicznych2 Antonella Mularoni, San Marino
04.XII.2008-

 premier Jóhanna Sigurðardóttir, Islandia
01.II.2009-

premier Jadranka Kosor, Chorwacja
06.VII.2009-

Cécile Manorohanta, Madagaskar p.o. premiera
21.X-13.XI.2009 i 03-18.XII.2009
premier
18-20.XII.2009

premier Roza Isakowna Otunbajewa, Kirgistan
07.IV-19.V.2010

premier Kamla Persad-Bissessar, Trynidad i Tobago
26.V.2010-

premier Mari Johanna Kiviniemi, Finlandia
22.VI.2010-

premier Julia Eileen Gillard, Australia
24.VI.2010-

premier Iveta Radičová, Słowacja
08.VII.2010-

1Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka - (inaczej nazywana też: Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka lub po prostu sowiecka Ukraina). Twór polityczny powstały na ziemiach ukraińskich w wyniku rewolucji październikowej w 1917 r. Radziecką Ukrainę powołano do życia w Kijowie 9 listopada 1917 roku. Rychło jednak do stolicy wkroczyły oddziału patriotów ukraińskich i przepędziły stamtąd bolszewików. 24-25 grudnia 1917 roku w wyniku powstania robotniczego w Charkowie proklamowano tam tzw. Ukraińską Republikę Ludową (nazwa łudząco podobna do państwa Petlury). 8 lutego 1918 roku z Kijowa wyparte zostały siły nacjonalistyczne i wróciła tam władza radziecka. W latach 1918-1920 stolica Ukrainy najczęściej była jednak w rękach nacjonalistów. 5-12 lipca 1918 roku utworzono ukraiński oddział WKP(b). 10 marca 1919 roku uchwalono konstytucję Ukrainy radzieckiej. Jej stolicą został Charków. Ukraina radziecka brała udział w negocjacjach pokojowych z Polską prowadzonych w Mińsku i Rydze w 1920 roku. Została uznana przez rząd Polski za jedynego reprezentanta ludności ukraińskiej, Polska odmówiła tym samym dotrzymania sojuszniczych zobowiązań wobec Ukraińców oraz utrzymywania dalszych stosunków z państwem Petlury, którego przedstawiciele udali się na emigrację do Paryża, Berlina i Wiednia. USRR objęła swymi graniacmi większość obecnych ziem ukraińskich poza Galicją, zachodnią częścią Wołynia, Bukowiną, Polesiem i Rusią Zakarpacką. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka była organizmem pozornie odrębnym, faktycznie zależnym od władz w Moskwie, rządzonym bezpośrednio przez Komunist. Partię (bolszewików) Ukrainy (KP(b)U), utworzoną VII 1918 w Moskwie. W końcu XII 1922 Ukraina weszła z innymi republikami sowieckimi w skład ZSRR.

2Sekretarz Stanu do Spraw Politycznych i Zagranicznych - urząd w San Marino odpowiadający stanowisku ministra spraw zagranicznych i szefa rządu, ze względu na przysługujące mu prerogatywy. Sekretarz Stanu do Spraw Politycznych i Zagranicznych jest jednym z 10 sekretarzy (ministrów), wchodzących w skład Kongresu Państwa (rząd). Jest wybierany, podobnie jak pozostali przez Wielką Radę Generalną (parlament).

STRONA GŁÓWNA

Zajrzyj koniecznie na:

Szefowe rządów w latach 2295 p.n.e.-1935

Kobiety-premierzy terytoriów zewnętrznych

Kobiety pełniące obowiązki premiera

Kobiety-premierzy w byłym ZSRR

Kobiety-premierzy w byłej Jugosławii

Kobiety-premierzy na wygnaniu