PREMIERZY

KOBIETY-SZEFOWE RZĄDÓW W BYŁYM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

 

Rosa Abdul-Basyrowna Eldarowa, Dagestan
1957-1962

 

Tamara Sołtnowna Ketagurowa, Osetia Północna
1959-1962

 

Sukina Alas-Kyzy Alijewna, Nachiczewańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
XI.1988-1989

Elmira Makail-Kyzy Kafarowa, Azerbejdżan
1989

 

STRONA GŁÓWNA

Zajrzyj koniecznie na:

Szefowe rządów w latach 2295 p.n.e.-1935

Kobiety-premierzy terytoriów zewnętrznych

Kobiety-premierzy w byłej Jugosławii

Kobiety-premierzy

Kobiety pełniące obowiązki premiera

Kobiety-premierzy na wygnaniu