PREMIERZY

SZEFOWE RZĄDÓW W BYŁEJ JUGOSŁAWII

Savka Dabčević-Kúčar, Chorwacja,
1967-1969

 

Kaqusha Jashari, Kosowo
1987-V.1989

STRONA GŁÓWNA

Zajrzyj koniecznie na:

Szefowe rządów w latach 2295 p.n.e.-1935

Kobiety-premierzy terytoriów zewnętrznych

Kobiety pełniące obowiązki premiera

Kobiety-premierzy w byłym ZSRR

Kobiety-premierzy na wygnaniu