PREMIERZY

KOBIETY-PREMIERZY NA WYGNANIU

przewodnicząca Antybolszewickiego Bloku Narodów i Ukraińskiej Administracji Państwowej (rządu ukraińskiego na wygnaniu), Jarosława Stećko Josypiwna, Ukraina
1986-1991

(samozwańcza) premier (kuhina nui) i regentka księżniczka Owana Ka'ohelelani Mahealani-rose Salazar, Królestwo Hawajów1
1988-1995 lub 1988-1998

1Hawaje - wyspy zamieszkane prawdopodobnie od V w. n.e.; w XIII–XIV w. zasiedlone przez Polinezyjczyków; w XVI w. odkryte przez Hiszpanów, 1778 ponownie przez Jamesa Cooka; w początkach XIX w. zjednoczone pod rządami Kamehameha, który w 1810 r. utworzył królestwo Hawajów i założył dynastię (rządziła do 1874); od 1820 napływ amerykańskich misjonarzy i osadników, wzrost wpływów gospodarczych i politycznych USA; do lat 70. XX w. podstawą gospodarki była plantacyjna uprawa trzciny cukrowej; od 1874 monarchia konstytucyjna; 1893 miejscowi Amerykanie obalili królową Liliuokalani, ustanowili republikę i ogłosili jej aneksję przez USA (przeprowadzoną przez rząd amerykański w 1898 r. W 1900 r. Hawaje zostały zorganizowane jako terytorium. Od 1959 są stanem USA.

STRONA GŁÓWNA

Zajrzyj koniecznie na:

Kobiety-premierzy

Szefowe rządów w latach 2295 p.n.e.-1935

Kobiety-premierzy terytoriów zewnętrznych

Kobiety pełniące obowiązki premiera

Kobiety-premierzy w byłym ZSRR

Kobiety-premierzy w byłej Jugosławii