Strona główna

KOBIETY-PREMIERZY I PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI PREMIERA

 

 

 

Szefowe rządów w latach 2295 p.n.e.-1935

Kobiety-premierzy

Kobiety-premierzy terytoriów zewnętrznych

Kobiety pełniące obowiązki premiera

Kobiety-premierzy w byłym ZSRR

Kobiety-premierzy w byłej Jugosławii

Kobiety-premierzy na wygnaniu