POPRZEDNIE

PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW

PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-1990

przewodnicząca Rady Ustawodawczej Yeh Chin-fong, Tajwan
1981-1992

przewodnicząca Wielkiej Rady Generalnej Maria Lea Pedini Angelini, San Marino
01.IV-01.X.1981

przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego dr Maria Julia Castillo Rodas 
(1940-), Salwador
   1981-82/89

1978-81 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
1981-87 wiceprzewodnicząca Partido Autentico Institucional Salvadorano
Potem, do 1999 r., była dyrektorem generalnym w Salwadorskim Instytucie Bezpieczeństwa Socjalnego.

przewodnicząca Rady Narodowej (izba niższa) Hedi Lang-Agheri, Szwajcaria
30.XI.1981-29.XI.1982

 

przewodnicząca Senatu Ruby Margaret Rouss, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (terytorium zależne Stanów Zjednoczonych)
1981-82

Senator w latach 1979-89.

Luchette Michaux-Chevry, Gwadelupa (departament zamorski Francji)

przewodnicząca Rady Generalnej (izby wyższej parlamentu)
1982–1985

przewodnicząca Rady Regionalnej (izba niższa parlamentu)
22.III.1992-02.IV.2004

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Trás Honan, Irlandia
1982-1983 i 25.IV.1987-1989

współprzewodnicząca Libandla (2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu i Izby Zgromadzenia) królowa-matka Dzeliwe Shongwe, Suazi
21.VIII.1982-09.VIII.1983

 

przewodnicząca Zgromadzenia Silva Jeret, Słowenia (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
1982-88

przewodnicząca Rady Nordyckiej1 Elsi Hetemä-Orlander (1927-) (Finlandia)
01.I-31.XII.1982 i 01.I-31.XII.1987

Wiceprzewodnicząca Rady w latach 1979-82, 1983-87 i 1988-91. Od 1988 do 1991 r. była pierwszą wiceprzewodniczącą fińskiej Eduskunty (parlamentu).

Salome Thorkelsdottir, Islandia

przewodnicząca izby wyższej Althingu (parlamentu),
1983-87

przewodnicząca Althingu,
1991-95

Althing jest najstarszym parlamentem w Europie - istnieje od 930 r. Dzieli się on na Izbę Wyższą, którą tworzy 1/3 posłów i Izbę Niższą. Wyboru członków Izby Wyższej dokonuje Althing na swej pierwszej sesji. Pani Thorkelsdottir była, w latach 1987-88, wiceprzewodniczącą Izby Wyższej i zarazem pierwszą wiceprzewodniczącą zjednoczonego Althingu. Jako przewodnicząca parlamentu była członkinią kolektywnej wiceprezydentury swego kraju.

p.o. przewodniczącej Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej2 (OLPKK) Kang Keqing, Chiny
1983-86

współprzewodnicząca Libandla (2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu i Izby Zgromadzenia) królowa-matka Ntombi laTfwala, Suazi
18.IX.1983-

 

przewodnicząca Izby Ustawodawczej w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym (Morena Adunare Nationale) Marie Gheorge, Rumunia
1983-1989

W tym samym okresie była także wiceprzewodniczącą Państwowego Komitetu Cenowego i wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego.
 

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Doris June Garcia, Belize
1984-1989

Wpływowa członkini partii socjalistycznej i senator w latach 1984-89.

przewodnicząca Rady Nordyckiej1 Karin Söder (Szwecja)
01.I-31.XII.1984 i 01.I-31.XII.1989

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Nizoramo Zaripowa, Tadżycka Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
I-17.II.1984

przewodnicząca Wielkiej Rady Generalnej Gloriana Rancocchini, San Marino
01.IV-1.X.1984 i 01.X.1989-01.IV.1990

Jeanette Grant-Woodham, Jamajka
21.VIII.1984-1986

 Walentyna Siemionowna Szewczenko, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu)
22.XI.1984-27.III.1985

przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu)
27.III.1985-04.VI.1990

 

przewodnicząca Zgromadzenia (Sobranje) Kata Lahtova (1924-), Macedonia
(do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
1984-89

W latach 60-ych podsekretarzem stanu ds. zdrowia i polityki społecznej.

przewodnicząca Odelstingu (izba niższa) Åshild Hauan, Norwegia
   1984-90 lub 1985-89

przewodnicząca 3-ej sesji 6-go Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Shi Liang, Chiny
1985

przewodnicząca Zgromadzenia Ustawodawczego dr. Rosemary Karpinsky Dodero de Morillo, Kostaryka
01.V.1986-1987

spiker Izby Reprezentantów (izba niższa) Gloria Joan Liles Child, Australia
11.II.1986-05.VI.1987 i 14.IX.1987-28.VIII.1989

 

przewodnicząca Zgromadzenia (Savezna Skupština) Milka Takeva-Gligorijevic, Jugosławia
   1986-1987

przewodnicząca Zgromadzenia Okołobiegunowej Konferencji Innuitów (Inuit Circumpolar Conference -ICC) Mary Simons (1942-) (Kanada)
1986-1992

1978 sekretarz zarządu Stowarzyszenia Inuitów (Eskimosów) w Północnym Quebeku,
1979-82 pierwsza wiceprzewodnicząca Makivik Corporation,
1982-85 przewodnicząca Makivik Corporation,
1992-94 specjalna wysłanniczka (dyplomatyczna),
1994 komisarz Nunavut Implementation Commission (przygotowującej Terytorium Autonomiczne Innuitów w Kanadzie),
1994-99 ambasador ds. okołobiegunowych,
1999-2001 ambasador w Danii
ICC jest organizacją koordynującą współpracą pomiędzy Eskimosami z Grenlandii, Kanady, Rosji i Alaski (USA).

przewodnicząca Rady Związkowej (Bundesrat, izba wyższa) dr Helga Hieden-Sommer, Austria
01.VII.-31.XII.1987

Urodziła się 11.III.1934 r. w Villach. W tej samej miejscowości ukończyła szkołę powszechną i gimnazjum (w 1953 r.). W latach 1953-54 uczęszczała do Państwowej Uczelni Pedagogicznej w Innsbrucku. Potem studiowała na University of Kansas
w Lawrence (USA) w latach 1957-1958. Następnie studiowała psychologię, socjologię
i etnologię na Uniwersytecie Wiedeńskim od 1963 do 1969 r. W tym ostatnim roku doktoryzowała się. W latach 1955-1963 pracowała jako nauczycielka w rejonie Villach. Potem, w 1969 r., wykładała na Akademii Pedagogicznej w Karyntii. W 1979 r. była przewodniczącą krajowego Komitetu Kobiet i zarazem członkinią krajowego zarządu Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ) w Karyntii. Członkini Rady Związkowej z ramienia SPÖ w okresach: 11.VI.1979-31.V.1983 r. oraz 18.XII.1986-30.XI.1988 r. Była także posłanką w Radzie Narodowej (izbie niższej) w okresach 01.VI.1983-16.XII.1986 r. i 01.XII.1988- 04.XI.1990 r.

p.o. przewodniczącej Izby Stanów (izba wyższa) Shrimati Pratibha Devisingh Patil, Indie
27.VII-02.IX.1987

 

przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Roza Atamuradowna Bazarowa, Turkmeńska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
13.VIII.1988-19.I.1990

przewodnicząca Bundestagu (izba niższa) prof. Rita Süssmuth, Republika Federalna Niemiec
25.XI.1988-26.X.1998

 

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Wera Wasiljewna Sidorowa, Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
XII.1988-10.III.1989

przewodnicząca 1-ej sesji 7-go Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chen Muhua, Chiny
1988

przewodnicząca zjednoczonego Althingu Gudrún Helgadóttir (1930-), Islandia
1988-91

W latach 1991-99 była pierwszą wiceprzewodniczącą zjednoczonego Althingu. Jako przewodnicząca parlamentu była członkinią kolektywnej wiceprezydentury swego kraju. Od 1998 r. kieruje partią Sojusz. 

przewodnicząca Rady Najwyższej Elmira Makail-Kyzy Kafarowa, Azerbejdżan 
(do 1991 r. jedna z republik w ZSRR, od tego czasu niepodległy)

22.VI.1989-18.V.1990 i 1990-1992

przewodnicząca Izby Deputowanych Erna Hennicot-Schoepges, Luksemburg
18.VII.1989-26.I.1995

 

przewodnicząca Izby Zgromadzenia Fatima Adams, Saint Vincent i Grenadyny
1989-1991

 

przewodnicząca Izby Reprezentantów (izba niższa) Jane Usher, Belize
1989-1993 

1979-89 parlamentarna sekretarz i wiceminister zdrowia,
1984-89 parlamentarna sekretarz mieszkalnictwa i współpracy.

przewodnicząca Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentów Wysp Pacyfiku Herminia Dierking (1955-24.III.2008) (Guam)
1989-1990

1986-88 senator w Guamie i sekretarz Zgromadzenia,
1988-89 wiceprzewodnicząca Zgromadzenia.

przewodnicząca Izby Ludowej Sabine Bergmann-Pohl , Niemiecka Republika Demokratyczna
05.IV-02.X.1990

przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Miriam Argüello Morales, Nikaragua
1990-1991

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Margaret Neckles, Grenada
1990-1995

 

przewodnicząca Zgromadzenia Federalnego (Savezna Skupština) Bogdana Glumac-Levakov, Jugosławia
1990-92

1989-90 wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
W IV.1992 r. proklamowała powstanie nowej Federalnej Republiki Jugosławii złożonej z Serbii i Czarnogóry.

przewodnicząca Odelstingu (izba niższa) Inger Lise Gjørv, Norwegia
  1990-93

przewodnicząca Rady Narodowej Dagmar Buresova, Czechy (do 01.I.1993 r. republika związkowa w Czechosłowacji)
1990-91

W 1990 r. była ministrem sprawiedliwości. W 2003 r. mówiono o niej jako o ewentualnej kandydatce na urząd prezydenta Czech. 

przewodnicząca Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC)3 Lois O'Donoghue, Australia
1990-96

1Rada Nordycka, Rada Północna - zgromadzenie międzyparlamentarne państw skandynawskich: Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii i Szwecji. Zadaniem Rady Nordyckiej jest organizowanie współpracy państw skandynawskich - w tym celu utworzono unię paszportową i celną. Rada Nordycka ma także charakter doradczy.

2Ogólnochińska Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna (OLPKK) - instytucja została zwołana po raz pierwszy w 1949 roku, a w jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji popierających partię, lecz nie należących do jej struktur. W regionach zamieszkiwanych przez inne narodowości należą do niej najważniejsi duchowni i byli arystokraci popierający partię (tzw. “patriotyczne wyższe sfery”). Jest głównym organem publicznym Frontu Jedności; spotyka się regularnie, by wyrazić poparcie dla decyzji partii lub, rzadziej, aby je omówić.

3 ATSIC jest demokratycznie wybieraną organizacją tubylczą. Zajmuje się ona doradzaniem rządowi na temat polityki w stosunku do Aborygenów. Działa ona zarówno w terenie poprzez Rady Regionalne i na szczeblu centralnym poprzez w pełni wybieralny zarząd.

NASTĘPNE