PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Wera Wasiljewna Sidorowa

W okresie XII.1988-10.III.1989 była p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Kazachstanu - urząd ten równał się pozycji głowy danej republiki radzieckiej, ale władza należała do pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej.