PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Walentyna Siemionowna Szewczenko

Urodziła się 12.III.1935 r. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Kijowskim.

22.XI.1984-27.III.1985 - p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy,
27.III.1985-04.VI.1990 przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) - urząd ten równał się pozycji głowy danej republiki radzieckiej, ale władza należała do pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej.