PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA

Rosemary Karpinsky Dodero de Morillo

Urodziła się 24.X.1936 r. jako córka Aleksandra Karpińskiego, żołnierza Armii Krajowej, i Consuelo Dodero Araya. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Kostarykańskim oraz tam obroniła doktorat. Wykłada na macierzystej uczelni. Do 1976 r. była ambasadorem w Izraelu, a w latach 1994-1997 we Francji i Hiszpanii. W okresie 01.V.1986-1987, jako pierwsza kobieta w historii swego kraju, była przewodniczącą Zgromadzenia Ustawodawczego. 08.V.1998 r. kandydowała na urząd pierwszego wiceprezydenta Kostaryki z ramienia Partii Liberalnej. W parlamencie zasiadała do 2002 r.