POPRZEDNIE

PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW

PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1920-1980

przewodnicząca przewodnicząca sesji inauguracyjnej Sejmu Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Litwa
15.V.1920

 

przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) A.F. Nuortujewa (Nuortueva), Karelia1 (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1924-1928

przewodnicząca Chief Pleas (parlamentu) Sibyl Hathaway, Sark (Wyspy Normandzkie - dependencje Korony brytyjskiej)
14.VI.1927-14.VII.1974

przewodnicząca Rady Związkowej (Bundesratu, izby wyższej) Olga Rudel-Zeynek, Austria
01.XII.1927-31.V.1928 i 01.VI-30.XI.1932

 

przewodnicząca Rady Najwyższej Nadzieja Hrekawa-Malinina, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
25.VII.1938
-12.III.1947

przewodnicząca prezydium Małego Churału (parlamentu) Chertek Ancimaa-Toka, Ludowa Republika Tannu Tuwa5
06.IV.1940-11.X.1944

 

przewodnicząca Wielkiego Antyfaszystowskiego Wyzwoleńczego Zgromadzenia Ludowego Milka Minic, Serbia (wtedy część Jugosławii)
12.XI.1944

 przewodnicząca Izby Reprezentantów (izby niższej) Maria Libertad Gomez, Portoryko (państwo stowarzyszone z Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej)
1945

W latach 1941-45 i 1945-52 była wiceprzewodniczącą Izby Reprezentantów. W roku 1945 wybrano ją na jej przewodniczącą, ale sprawowała swój urząd przez krótki okres. W latach 1952-53 była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Ustawodawczego.

 przewodnicząca Landstingu (izby wyższej) Ingeborg Hansen (1886-1954), Dania
1950-53

Przez kilka lat stała na czele parlamentarnej komisji finansów. W latach 1945-50 była sekretarzem Landstingu, zanim wybrano ją na ostatnią przewodniczącą izby wyższej duńskiego parlamentu. Od 1953 r. Dania ma jednoizbowy parlament - Folketing.

przewodnicząca Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Rajkumari Amrit Kaur (Indie),
1950

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Fatima Ibrahim Didi, Pierwsza Republika Malediwów6
01.I.1953-05.III.1954

przewodnicząca Rady Związkowej (Bundesratu, izby wyższej)
 dr Johanna Bayer, Austria
01.VII.1953-31.XII.1953

p.o. przewodniczącej prezydium Wielkiego Churału Jandżima Nemendijn Suchbaataryn, Mongolia
23.IX.1953-07.VII.1954

przewodnicząca Zgromadzenia Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Widżaja Lakszmi Pandit, Indie
15.IX.1953-21.IX.1954

 

p.o. przewodniczącej Rady Narodowej Irena Ďurišová, Słowacja (do 1993 r. część Czechosłowacji)
VI.1958

Jadgar Sadykowna Nasreddinowa 

przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu), Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka (część ZSRR do 1991 r.)
24.III.1959-25.IX.1970

przewodnicząca Izby Federalnej w Radzie Najwyższej, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
1970-74

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Kapitolina Nikołajewna Kriukowa, Kazachstan (1936-1991 republiką związkowa w składzie ZSRR, niepodległa od 1991 r.)
25.VIII.1960-03.I.1961

 Ragnhilður Helgadóttir (1930-) Islandia

przewodnicząca izby niższej Althingu (parlamentu)
1961-1962

przewodnicząca Rady Nordyckiej2
01.I-31.XII.1975

1959  druga wiceprzewodnicząca zjednoczonego Althingu,
1959-60 i 1962-63 druga wiceprzewodnicząca izby niższej,
1983-85 minister edukacji,
1985-87 minister zdrowia, spraw społecznych i komunikacji.

Vida Tomsič, Jugosławia i Słowenia (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)

tymczasowa przewodnicząca Narodowej Skupsztiny (parlamentu) 
w Słowenii
1962-1963

przewodnicząca Rady Obywatelskiej (Vecé Gradjana, izba niższa parlamentu federalnego) w Jugosławii
1967-1969

przewodnicząca Narodowej Skupsztiny (parlamentu)
w Słowenii
1974-1978

przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego (Országgyülés) Vass Metzker Erzsébet, Węgry
21.III.1963-14.IV.1967

 

przewodnicząca Izby ds. bezpieczeństwa socjalnego i zdrowia Perka Vitorovic, Serbia (wtedy część Jugosławii)
1963-1965

 

przewodnicząca Izby ds. zdrowotnych i społecznych w Narodowej Skupsztinie (parlamencie) Ruza Segedin, Słowenia (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
1963-1967

 przewodnicząca Izby ds. zdrowotnych i społecznych w Skupsztinie (parlamencie) Olga Vrabič (1916-2001), Jugosławia
   1963-1967

Była członkinią rządu Słowenii (ministrem bez teki) w latach 1955-58.

 

 przewodnicząca Senatu (izby wyższej) Alba Roballo, Urugwaj
1963, 1965 i 1967

Gdy w 1968 r. objęła tekę ministra edukacji i opieki społecznej, została pierwszą kobietą-ministrem w historii swego kraju. 

przewodnicząca Parlamentu Beneluksu4 Johanna Maria Stoffels-Van Haaften (Holandia)
1964-
1965

 

przewodnicząca Rady Związkowej (Bundesratu, izby wyższej) Helene Tschitschenko, Austria
01.I.1965-30.VI.1965, 01.VII.1969-31.XII.1969
i 01. I.1974-30.VI.1974

Urodziła się 10.I.1908 r. w Timenitz (Karyntia). Ukończyła uniwersytet ludowy. Pracowała jako gospodyni domowa i robotnica fabryczna.
W 1953 r. zasiadała w radzie miejskiej Klagenfurtu. W 1960 r. była członkinią zarządu spółdzielni konsumenckiej Klagenfurtu. Pełniła także funkcję przewodniczącej Socjalistycznych Kobiet Karyntii.
W Bundesracie zasiadała z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ) od 30.IV.1964 do 30.VI.1974 r. Zmarła 01.VIII.1992 r.
w Klagenfurcie. 

przewodnicząca Senatu (izby wyższej) Maria Lavalle Urbina, Meksyk
XII.1965

 

przewodnicząca Zgromadzenia Ustawodawczego Margaret Eikura Kitimira Story (1922-), Wyspy Cooka (terytorium autonomiczne stowarzyszone z Nową Zelandią)
1965-1979 i 1983

Znana także jako Marguerite Storey. Jej brat, sir Henry Storey, był kiedyś premierem wysp. Jest matką 8 dzieci.

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Walentyna Aleksiejewna Kłoczkowa, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
02.XII.1967-22.I.1968 i 13.VI-16.VII.1971

 

 przewodnicząca Saboru (parlamentu) Milka Planinc, Chorwacja (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
1967-1971

 

 przewodnicząca Izby organizacji politycznej w Narodowej Skupsztinie (parlamencie) Vera Kolaric, Słowenia (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
1967-1969

 

 przewodnicząca Izby Ludowej (Snemona Lidu) i pierwsza wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Federalnego Sona Pennigerová (1928-), Czechosłowacja
1969-1984

Od 1960 r. była posłanką i członkinią różnych komisji parlamentarnych. W 1969 r. weszła w skład Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

p.o. przewodniczącej Izby Stanów (Rajya Sabha, izba wyższa) Violet Alva (1908-69), Indie
03.V-20.VII.1969

W latach 1962-69 była wiceprzewodniczącą tej izby, a na jej czele stanęła gdy jej przewodniczący, wiceprezydent Indii V.V. Giri, pełnił obowiązki głowy państwa. W latach 1947-52 należała do Rady Ustawodawczej miasta Bombaj. W okresach 1953-54 i 1962-69 była członkinią i wiceprzewodniczącą komisji (panelu) przewodniczących Izby Stanów. Od 1957 do 1962 r. piastowała stanowisko ministra stanu ds. wewnętrznych. W 1969 r. odeszła z parlamentu, ponieważ premier Indira Gandhi stanowisko wiceprezydenta i przewodniczącego izby wyższej zaproponowała innej osobie. Zmarła tydzień później.

przewodnicząca Zgromadzenia Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Angie Elizabeth Brooks-Randolph (Liberia)
16.IX.1969-15.IX.1970

przewodnicząca Izby ds. społecznych i zdrowia w Skupsztinie Jamila Hadzimustafic, Bośnia-Hercegowina (do 1991 r. republika związkowa Jugosławii)
ok. 1970

   przewodnicząca Rady Najwyższej Walentyna Kiblik (Kiblika), Łotwa (do 1991 r. jedna z republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1971-1989

przewodnicząca Bundestagu (izba niższa) Annemarie Renger, Republika Federalna Niemiec
13.XII.1972-14.XII.1976

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Muriel McQueen Fergusson, Kanada
14.XII.1972-12.IX.1974

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Maria Estella Martínez Cartas de Perón , Argentyna
26.IX.1973
-01.VII.1974

przewodnicząca Lagtingu (izba wyższa) Torild Skard, Norwegia
1973-77

W Norwegii władza ustawodawcza należy do 165-osobowego Stortingu. 1/4 posłów tworzy Lagting (wydział wyższy), a pozostali Odelsting
Urodziła się 29.XI.1936 r. w Oslo. 
1973-77 członkini parlamentu z ramienia Partii Lewicy (VP),
1986-91 stała sekretarz w Ministerstwie Pomocy Rozwojowej,
1991-93 specjalna doradczyni ministra,
1994 - regionalny dyrektor UNICEF ds. Centralnej i Zachodniej Afryki

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Doris Louise Johnson, Bahamy
1973-83

przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Lola Willems, Gujana
1973-83

przewodnicząca Senatu (izba wyższa) Louise Marguerite Renaude Lapointe, Kanada
12.IX.1974-05.X.1979

Carmen Pereira

1975-80 przewodnicząca Ludowego Zgromadzenia Narodowego, Republika Zielonego Przylądka

1984-89 przewodnicząca Ludowego Zgromadzenia Narodowego, Gwinea Bissau

przewodnicząca Izby Deputowanych (izba niższa) Hilda Josefina A. Anderson Nevárez de Rojas (1949-), Meksyk
1976

Była sekretarzem Izby w 1965 r., a w 1980 r. sekretarzem turystyki. Później pełniła funkcję sekretarza ds. kobiet w Deparatamencie Rolnictwa oraz była zaangażowana
w działalność międzynarodową. W VIII.2000 r. przewodziła sesji inauguracyjnej Izby Deputowanych.

Song Qingling, Chiny

tymczasowa przewodnicząca Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (lub jedna z p.o. przewodniczących Stałego Komitetu OZPL)
06.VII.1976-05.III.1978

przewodnicząca 3-ej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
1980

Cai Chang, Chiny

jedna z p.o. przewodniczących Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych
06.VII.1976-05.III.1978

przewodnicząca 4-ej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
1980-81

jedna z p.o. przewodniczących Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych Li Suwen, Chiny
06.VII.1976-05.III.1978

Deng Yingchao, Chiny

jedna z p.o. przewodniczących Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych
02.XII.1976-05.III.1978

przewodnicząca 3-ej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
1980

przewodnicząca Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK)
VI.1983-IV.19883

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Zinaida Michajłowna Byczkowskaja, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
27.XII.1976-28.II.1977

przewodnicząca Rady Narodowej (izba niższa) Elisabeth Blunschy-Steiner (1922-), Szwajcaria
02.V-28.XI.1977

Prawniczka od 1944 r. Była jedną z pierwszych posłanek po tym, gdy Szwajcarki otrzymały prawa wyborcze na kanwie federalnej w 1971 r. W parlamencie zasiadała
w latach 1971-87 z ramienia Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej Szwajcarii (CVP).

przewodnicząca Lagtingu (izba wyższa) Margit Tøsdal (1918-), Norwegia
1977-1981

W Norwegii władza ustawodawcza należy do 165-osobowego Stortingu. 1/4 posłów tworzy Lagting (wydział wyższy), a pozostali Odelsting.
W latach 1973-77
Tøsdal była wiceprzewodniczącą tej izby.

p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Meta Jangolenko-Vannas, Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka (ZSRR, od 1991 r. - niepodległe państwo)
25.V-26.VII.1978

Lydia Gueiler Tejada, Boliwia

przewodnicząca Izby Deputowanych (izba niższa),
1978-79

przewodnicząca Kongresu,
1979 (do 17.XI.)

przewodnicząca Izby Wodzów (House of Ariki) Margaret Makea Karika Arkiri (1919-ok. 94), Wyspy Cooka (terytorium autonomiczne stowarzyszone z Nową Zelandią)
1978-80 i 1990-199
2

Jej pełne nazwisko to Makea Karika Takau Margaret Ariki. Od ok. 1935 r. nosiła królewski tytuł Makea Karika Takau. Była najwyższym rangą wodzem w House of Ariki.

spiker Izby Zgromadzenia Ada-May Edwards, Federacja Saint Christopher–Nevis–Anguilla (w owym czasie państwo stowarzyszone z Wielką Brytanią)
1978-1980

przewodnicząca Izby Deputowanych (izba niższa) Nilde Iotti, Włochy
20.VI.1979-22.IV.1992

przewodnicząca Izby Ustawodawczej Alexandrina Gainuse, Rumunia
  1979-81

przewodnicząca Rady Republik (izba wyższa) Stana Tomasevic Arnesen (1922-), Jugosławia
1979-84

W 1941 r. wstąpiła do Partii Komunistycznej i została jedną z komendantów partyzantki walczącej z Niemcami podczas II-ej wojny światowej. W latach 1958-63 była radcą federalnym w Federalnym Sekretariacie ds. Pracy, w latach 1963-67 była ambasadorem w Norwegii i Islandii. Od 1969 do 1974 r. przewodniczyła komisji ds. zagranicznych
w Zgromadzeniu Federalnym oraz była radcą federalnym w Federalnym Sekretariacie Spraw Zagranicznych. W latach 1974-78 była ambasadorem w Danii. 

przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Simone Veil (Francja)
13.VII.1979-19.I.1982

przewodnicząca Izby Gmin (izba niższa) Jeanne Sauvé, Kanada
14.IV.1980-15.I.1984

przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Alda Neves da Graça do Espirito Santo, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
12.V.1980-02.IV.1991

 

przewodnicząca Izby Zgromadzenia Marie Davis-Pierre, Dominika
1980-1989

Była urzędniczką w Izbie od 1965 r.

przewodnicząca Izby Wodzów Pa Tepaeru Terito Ariki, Wyspy Cooka (terytorium autonomiczne stowarzyszone z Nową Zelandią)
1980-1990

1Karelia - W 1811 zachodnią Karelię włączono do Wielkiego Księstwa Finlandii (w unii z Rosją). W latach 1917–40 należała ona do niepodległej Finlandii. Na większości obszaru Karelii po zdobyciu władzy przez bolszewików ustaliła się władza radziecka. W 1920 r. powstał obwód autonomiczny — Karelska Komuna Pracy, przekształcony w 1923 r. w Karelską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. W wyniku wojny  sowiecko-fińskiej w okresie 1939–40 zachodnia Karelia została w 1940  r. włączona do ZSRR (bezpośrednio do Rosyjskiej Federalnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej). W 1940 r. utworzono Karelofińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, w czasie II wojny światowej  jej większą część zajęły wojska niemieckie i fińskie. W 1956 r. Karelofińską Socjalistyczną Republikę Radziecką ponownie przekształcono w Karelską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, wchodzącą w skład Rosyjskiej Federalnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W okresie ożywienia narodowo-politycznego w latach 1988–90 Karelia uzyskała status suwerennego państwa, a w  III 1992 r.  podpisała nowy układ o stowarzyszeniu z Federacją Rosyjską.

2Rada Nordycka, Rada Północna - zgromadzenie międzyparlamentarne państw skandynawskich: Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii i Szwecji. Zadaniem Rady Nordyckiej jest organizowanie współpracy państw skandynawskich - w tym celu utworzono unię paszportową i celną. Rada Nordycka ma także charakter doradczy.

3Ogólnochińska Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna (OLPKK) - instytucja została zwołana po raz pierwszy w 1949 roku, a w jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji popierających partię, lecz nie należących do jej struktur. W regionach zamieszkiwanych przez inne narodowości należą do niej najważniejsi duchowni i byli arystokraci popierający partię (tzw. “patriotyczne wyższe sfery”). Jest głównym organem publicznym Frontu Jedności; spotyka się regularnie, by wyrazić poparcie dla decyzji partii lub, rzadziej, aby je omówić.

4Parlament Beneluksu (Doradcza Międzyparlamentarna Rada Krajów Beneluksu) - powstał 05.XI.1955 r. na mocy konwencji sygnowanej przez Belgię, Holandię i Luksemburg. Jest ciałem mającym promować współpracę między tymi krajami w zakresie handlu wewnętrznego, gospodarki, kultury, badań naukowych, polityki zagranicznej, unifikacji prawa i swobody przepływu ludzi. Składa się z 49 członków (21 z Belgii, 21 z Holandii i 7 z Luksemburga). Stały sekretariat Parlamentu znajduje się w Pałacu Narodów w Brukseli.

5Tuwa - w 1911 r. od Chin odłączyła się tzw. Mongolia Zewnętrzna, której częścią było terytorium prowincji. Wspierane przez Rosję tendencje separatystyczne doprowadziły do ogłoszenia niepodległego państwa Tannu Tuwa w 1912 r. Jednak już wkrótce, w 1914 r., w wyniku uzgodnień z Chinami ustalono, że formalnie niepodległy kraj Tannu będzie protektoratem rosyjskim (pod nazwą Kraj Urianchajski), ale ze znacznymi wpływami chińskimi. Od rewolucji październikowej w 1917 r. do 1921 r. na terytorium kraju ścierały się oddziały "białych" i "czerwonych" i panował totalny chaos. Krótko po utworzeniu Rosji Sowieckiej, 14 sierpnia 1921 r., ogłoszono utworzenie niepodległego państwa Tannu Tuwa (pod rosyjskim protektoratem) ze stolicą w miejscowości Biełocarsk (ros. Белоцарск) przemianowanej na Kyzył (w językach tureckich "czerwony", ros. transliteracja Кызыл) w 1926 r. 9 września 1921 r. Rosja formalnie zrzekła się protektoratu. W 1926 r. niepodległość Tuwy została potwierdzona poprzez podpisanie traktatu dobrosąsiedzkiego z Mongolią. 24 listopada 1926 r. nastąpiła zmiana nazwy państwa na Ludową Republikę Tannu Tuwa. 11 października 1944 r. ZSRR r. dokonał aneksji kraju, ustanawiając na jego terytorium tuwiński obwód autonomiczny (z własnym lokalnym parlamentem - churałem), a od 10 października 1962 r. - tuwińską republikę autonomiczną. Po rozpadzie ZSRR w 1991 r. doszło do wystąpień skierowanych przeciwko ludności pochodzenia rosyjskiego. W 1992 r. Tuwa podpisała nowy układ stowarzyszeniowy z Federacją Rosyjską.

6Pierwsza Republika Malediwów - istniała w okresie 01.I.1953-07.III.1954. Głową państwa był prezydent. Rządem kierował premier. Władza ustawodawcza należała do 2-izbowego parlamentu, składającego się z 18-osobowego Senatu i 47-osobowej Izby Reprezentantów. W Senacie zasiadały 4 kobiety, a w Izbie Reprezentantów - 8.

NASTĘPNE