KOBIETY-PREZYDENCI
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90

Maria Lea Pedini Angelini

Urodziła się w 1954 r. W San Marino funkcję głowy państwa i szefów rządu (pod nazwą Kongres Państwa) pełni 2 kapitanów-regentów (capitani reggenti), wybieranych z grona Rady na 6 miesięcy. Są oni również przewodniczącymi parlamentu (Wielkiej Rady Generalnej). Była ona pierwszą kobietą na tym stanowisku (w okresie 01.IV-01.X.1981 ). Od ok. 1991 r. pełniła funkcję dyrektora w ministerstwie ds. rządu i spraw zagranicznych. Od 1995 była ambasadorem w ministerstwie we Francji, Danii, Szwecji, Norwegii etc.