PREMIERZY W BYŁYM ZSRR
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990 
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR 
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Elmira Makail-Kyzy Kafarowa (1934-1994)

W 1980 r. była pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej w Baku. Potem pełniła następujące funkcje rządowe: ministra edukacji (1980-83), ministra spraw zagranicznych (1983-1987), wicepremiera (1987-1989) i premiera (1989). Od 22.VI.1989 r. do 18.V.1990 r. była przewodniczącą Rady Najwyższej (parlamentu) i zarazem głową republiki. W latach 1990-1992 ponownie stała na czele parlamentu w niepodległym już kraju.