KOBIETY-PREMIERZY TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90

Luchette Michaux-Chevry

Urodziła się 05.III.1929 r. Z wykształcenia jest prawniczką, a z zawodu - adwokatem.

1954 przyjęta w skład palestry,
1959-1965 radna miejska w Saint-Claude,
1976 konsul generalna Gwadelupy w kantonie Saint-Claude / Gourbeyre,
1981 poparła kandydaturę Valéry'ego Giscard-d’Estaing w wyborach prezydenckich we Francji,
1982–1985 przewodnicząca Rady Generalnej (izby wyższej parlamentu) Gwadelupy i zarazem szefowa rządu,
16.III.1986 wybrana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Rady Regionalnej Gwadelupy - zrezygnowała z zasiadania w parlamencie, gdy objęła funkcję ministerialną,
20.III.1986-10.V.1988 sekretarz stanu ds. frankofonii przy premierze Francji Jacquesie Chiracu,
15.I.1987-VI.1995 mer Gourbreyre,
25.IX.1988 wybrana ponownie do Rady Generalnej Gwadelupy,
1989 wybrana ponownie na mera Gourbreyre,
1990 członkini biura politycznego partii RPR,
22.III.1992-02.IV.2004 przewodnicząca Rady Regionalnej (izby niższej parlamentu) i zarazem szefowa rządu,
21.III.1993 wybrana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Rady Regionalnej Gwadelupy - zrezygnowała z zasiadania w parlamencie, gdy objęła funkcję ministerialną,
30.III.1993-11.V.1995 minister ds. akcji humanitarnych i praw człowieka przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Eduarda Balladura,
VI.1995- mer Basse-Terre,
24.IX.1995- członkini Senatu francuskiego z Gwadelupy.

Jest wdową i matką dwóch córek - Octave i Marie-Luce.