PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Erna Hennicot-Schoepges

Urodziła się 24.VII.1941 r. w Dudelange. Mieszkała w Walferdange, jest mężatką i matką trójki dzieci. Pracowała w Radiu Luksemburg. Wykładała muzykę na Akademii w Luksemburgu i cieszyła się opinią poważnej pianistki koncertowej. Od 1976 do 1987 r. była radną miejską w Walferdange, a od 01.I.1988 r. do 25.I.1995 r. burmistrzynią tego miasta. Po raz pierwszy dostała się do Izby Deputowanych 24.VII.1979 r. z ramienia Partii Chrześcijańsko-Społecznej (PCS) z okręgu Centrum. Od 1979 do 1984 r. przewodziła obradom parlamentarnej komisji edukacji i kultury. Od 18.VII.1989 r. do 25.I.1995 r., dnia swej nominacji na ministra, była przewodniczącą Izby Deputowanych. Wraz z tym była także przewodniczącą Urzędu Izby, przewodniczącą komisji pracy oraz komisji kultury i mediów a także członkinią komisji petycji. W latach 1984-89 była także członkinią Rady Europy.
W tym okresie zajmowała stanowisko sekretarza frakcji chadeków oraz była członkinią komisji ds. imigrantów i uchodźców, jak również komisji edukacji i kultury. Od IX.1989 r. do V.1993 r. była wiceprzewodniczącą parlamentarnego Komitetu Regionów w Unii Europejskiej, a od 07.V.1993 r. do 22.IV.1994 r. była przewodniczącą tego ciała. Od IV.1994 r. do I.1995 r. ponownie wchodziła w skład tej instytucji. Przewodniczyła grupie luksemburskiej na międzynarodowym spotkaniu parlamentarzystów z krajów frankofońskich. W latach 1979-88 była przewodniczącą sekcji kobiecej w Partii Chrześcijańsko-Społecznej (Kobiety Chrześcijanki Społeczne), a od 1997 r. kieruje międzynarodową Fundacją na rzecz Dialogu między Chrześcijanami, Żydami i Muzułmanami. Od 04.II.1995 do 2003 r. stała na czele Partii Chrześcijańsko-Społecznej (PCS). Od 26.I.1995 do 20.VII.2004 r. była ministrem edukacji narodowej i kształcenia zawodowego, ministrem kultury i ministrem ds. religii w rządzie premiera Jeana-Claude'a Junckera. 13.VI.1999 r. ponownie została członkinią parlamentu (zasiadała w nim do 20.VII.2004 r.). Od 07.VIII.1999 do 20.VII.2004 r. była także ministrem szkolnictwa wyższego, prac publicznych, kultury i nauki. 19.XI.2001 r. uzyskała honorowy doktorat na uniwersytecie w Luksemburgu.  20.VII.2004 r. zasiadła w Parlamencie Europejskim jako członkini Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów. Będzie pracować w Komisji Kultury i Edukacji.