KOBIETY-PREZYDENCI 
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90

Sabine Bergmann-Pohl

Urodziła się 20.IV.1946 r. w Eisenach jako Sabine Schulz. Maturę zdała w studium medycznym w Berlinie, przed studiami przez dwa lata praktykowała w Instytucie Medycyny Sądowej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W roku 1979 została specjalistką od chorób płucnych. W roku 1980 została promowana na stopień doktora medycyny. W latach 1980-85 kierowała Odziałem Chorób Płucnych i Gruźlicy na Poliklinice w Berlinie-Friedrichshain. Od roku 1985 do 1990 była dyrektorką ds. chorób płucnych i gruźlicy w Berlinie Wschodnim. Członkini związków Marburga i Hartmanna oraz Niemieckiego Towarzystwa Pneumologicznego. Weszła także w skład rady kapituły Fundacji Körbera, a także była protektorką zarejestrowanego towarzystwa Powszechnego Zrzeszenia Niepełnosprawnych w Niemczech. Od 1981 r. należała do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD). Po zjednoczeniu została członkinią już ogólnoniemieckiej CDU. Od 18.III. do 02.X.1990 r. zasiadała w Izbie Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 05.IV.1990 r. została jej przewodniczącą, a zarazem tymczasową głową państwa. Obie funkcje sprawowała do 02.X.1990 r. Od 03.X.1991 r. do 22.IX.2002 r. była deputowaną w Bundestagu zjednoczonej już Republiki Federalnej Niemiec. W okresie 03.X.1990-18.I.1991 r. była federalnym ministrem ds. zadań szczególnych (nowe landy), a od I.1991 r. do X.1998 r. pełniła funkcję parlamentarnego sekretarza przy federalnym ministerstwie zdrowia. Jest ewangeliczką, mężatką i matką dwojga dzieci. Była ostatnią głową państwa w byłej NRD i zarazem pierwszą kobietą-głową państwa w historii niemieckiej państwowości.