PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90
WICEPREMIERZY 1920-90

Chen Muhua

Urodziła się 21.VI.1921 r. w Qingtian w prowincji Zhejiang. Do Komunistycznej Partii Chin wstąpiła w 1936 r. Studiowała na Antyjapońskim Uniwersytecie Wojskowym Yan'an w latach 1938-45. Przez następne 5 lat służyła w armii. W latach 1950-71 obejmowała wysokie pozycje w Ministerstwie Kolei, Państwowej Komisji Planowania oraz w Państwowej Komisji Zagranicznych Stosunków Ekonomicznych. Potem zajmowała następujące stanowiska: wiceministra stosunków ekonomicznych z zagranicą (1971-82), ministra handlu zagranicznego (1977-82), wicepremiera (1978-82), ministra planowania rodziny (1981-82), ministra handlu zagranicznego i stosunków ekonomicznych z zagranicą (1982-88), radcy państwowego (1988-93), wiceprzewodniczącej Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (1988-98) i przewodniczącej Ogólnochińskiej Federacji Kobiecej (1988-2003). Była też honorowym prezesem Ludowego Banku Chin. 25.VIII.2003 r., wraz z Peng Peiyun, została honorową przewodniczącą Ogólnochińskiej Federacji Kobiecej.