PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90


Rita Süssmuth

Urodziła się 17.II.1937 r. jako Rita Kickuth w rodzinie nauczycielskiej w Wuppertalu. Studiowała romanistykę i historię na uniwersytetach w Monastyrze, Tybindze i Paryżu (w latach 1956-1961). W 1964 r. rozpoczęła studia podyplomowe z nauk pedagogicznych, socjologii i psychologii. Wkrótce obroniła doktorat z zakresu nauk pedagogicznych. Opublikowała pracę pt. "Studia o antropologii dziecka we współczesnej  literaturze francuskiej". W 1964 r. wyszła za mąż za historyka prof. dr Hansa Süssmutha. Z tego związku pochodzi jedna córka. Była asystentką w szkołach wyższych w Stuttgarcie i Osnabrück (lata 1963-1966). Była docentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej Zagłębia Ruhry w Bochum (1966-70). Radczyni naukowa i wykładowczyni międzynarodowych porównawczych nauk pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Zagłębia Ruhry w Bochum (1969-1971 ).  Profesor na uniwersytecie w Dortmundzie (od 1980 r.). W 1971 r. została profesorem zwyczajnym nauk pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Zagłębia Ruhry w Bochum i członkinią rady naukowej ds. rodziny w ministerstwie ds. młodzieży, rodziny i zdrowia (obie funkcje pełniła do 1980 r.). W 1973 r. została profesorem nauk pedagogicznych na uniwersytecie w Dortmundzie. W 1977 r. została członkinią komisji sprawozdawczej ds. rodziny. W latach 1979-1991 wchodziła w skład Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich. Działała społecznie od 1977 r. m.in. w Federalnym Kuratorium ds. Młodzieży (od 1982 r.). W 1980 r. opublikowała pracę "Antropologia dziecka. Badania i interpretacje".  W latach 1982-1985 kierowała Instytutem "Kobieta i Społeczeństwo" w Hanowerze. Od roku 1980 do 1985 była wiceprzewodniczącą Związku Rodzin Katolików Niemieckich, a następnie stała na czele komisji "Małżeństwo i Rodzina" przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich ( 1982-85). Od 1981 r. jest członkinią Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej - CDU. Zaliczana jest do liberalnego skrzydła. Przewodniczyła komisji opracowującej raport nt. młodzieży na zjazd partii w Essen (w 1984 r.). W 1985 r. opublikowała pracę "Frauen - der Resignation keine Chance". Była także przewodniczącą komisji CDU ds. polityki rodzinnej (w 1983 r.) oraz ministrem ds. młodzieży, rodziny i zdrowia w rządzie Helmuta Kohla (26.IX.1985-05.VI.1986). 06.VI.1986 - 25.XI.1988 r. - minister  ds. młodzieży, kobiet, rodziny i zdrowia. Od VI.1986 r. była przewodniczącą Zrzeszenia Kobiet CDU. Od I.1987 r. była deputowaną do Bundestagu. 09.XI.1987 r. ona i Hanna Renate Laurien zostały członkiniami ośmioosobowego zarządu federalnego CDU. 25.XI.1988 r., po ustąpieniu przewodniczącego Bundestagu Philippa Jenningera z CDU, deputowani wybrali ją na jego miejsce. Jest autorką publikacji nt. antropologii dziecka, systemów kształcenia w Europie, spraw kobiet, AIDS. Od 1970 r. wydaje kwartalnik poświęcony problemom naukowej pedagogiki. 30.IX.1998 r. oświadczyła, że od następnej kadencji Bundestagu pragnie być tylko "szeregową" posłanką. Jest członkinią Grupy Doradczej Rady Kobiet-Światowych Przywódców, organizacji mającej swoją siedzibę w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Rada zamierza “zachęcać młode kobiety do starań o przywódcze role w rządach”.