PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1981-90 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Yeh Chin-fong

Urodziła się 22.VI.1943 r. w obszarze Changhwa.
1965 stopień LL.B. na Narodowym Uniwersytecie Chung Hsing,
1969-1980 sędzia w sądzie dytryktu Taichung oraz prezes sądu w dystrykcie Yunlin,
1979-1980 pracownik naukowy na uniwersytetach w Kobe i Tokio w Japonii,
Była sędzią w kilku sądach niższej rangi zanim została członkinią Sądu Najwyższego
w latach 1981-1986. Potem sprawowała następujące funkcje:
1981-1985 sędzia w filii Tajwańskiego Sądu Najwyższego w Taichung,
1981-1985 wykładowczyni na uniwersytetach: Tunghai, Feng Chia i Chung Hsing,
1981-1992 przewodnicząca prezydium Rady Ustawodawczej (parlamentu),
1981-1993 członkini parlamentu,
1984-1992 adjunkt w Narodowym Instytucie Technologicznym Chin-yi,
1985-1986 członkini Sądu Najwyższego,
1987-1988 wyższa rangą specjalistka sądowa w Yuan,
1987 i 1988 komisarz egzaminacyjny w Yuan,
1988-1992 wicedyrektor generalna Departamentu ds. Kobiet,
1992-96 wiceprzewodnicząca komisji spraw wewnętrznych w egzekutywie Yuan,
1996-2000 minister stanu,
1996-1997 minister bez teki,
1997-1998 minister spraw wewnętrznych,
1998-1999 przewodnicząca komisji spraw wewnętrznych,
1999-2000 minister sprawiedliwości.
Jako przewodnicząca parlamentu zajmowała drugie miejsce w państwie po prezydencie - była jego zastępczynią.