KOBIETY-PREZYDENCI 
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Lydia Gueiler Tejada

Urodziła się 28.VIII.1926 r. w mieście Cochabama. Ukończyła ekonomię.  W politykę zaangażowała się w 1946 r. Została wybitną przywódczynią Narodowego Ruchu Rewolucyjnego (MNR). W 1951 r. organizowała protesty z powodu anulowania wyników wyborów. Doprowadziły one do powstania Paz Estenssoro. Obejmowała wysokie stanowiska w radzie miejskiej La Paz. Pani Gueiler była jedną z przywódczyń Związku Kobiet Boliwii. Była konsulem Boliwii w Republice Federalnej Niemiec, a także reprezentowała swój kraj w Międzyamerykańskiej Komisji Kobiet. W latach 1956-64 była członkinią parlamentu  z ramienia MNR. W 1963 r. przystąpiła do PRIN Juana Lechín. W latach 70-ych doszło w tej partii do rozłamu i frakcja, która odeszła weszła w sojusz z Paz Estenssoro. Po puczu wojskowym w 1964 r. przez 15 lat przebywała na emigracji. Ok. 1978 r. została podsekretarzem stanu  w ministerstwie rolnictwa. W wyborach powszechnych w 1978 r. zostaje członkinią Kongresu Narodowego z ramienia MNR i przewodniczącą Izby Deputowanych. Rok później zostaje przewodniczącą Kongresu Narodowego i zastępczynią głowy państwa. Oprócz tego, w latach 1979-94, była przywódczynią Partido Revolucionario de los Izquierda Nacional. 17.XI.1979 r., po nieudanym zamachu stanu, Kongres Narodowy mianował ją tymczasowym prezydentem Boliwii. Na początku swej kadencji opowiedziała się za demokratyzacją życia politycznego w kraju. W polityce zagranicznej była zwolenniczką rozwijania stosunków z wszystkimi państwami, bez względu na ich ustrój społeczno-polityczny. Na krótko przed następnymi wyborami, 18.VII.1980 r., została obalona przez 129 zamach stanu w historii Boliwii.  W latach 1980-82 przebywała na emigracji we Francji. W 1982 r. została ambasadorem swego kraju w Kolumbii. W 1989 r. przyłączyła się do partii Nueva Mayoría del MIR (Nowa Większość - Ruch Lewicy Rewolucyjnej). W tym samym roku wybrano ją na senatora i mianowano ambasadorem w Wenezueli. W 1993 r. odeszła na emeryturę.